"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-11-04 Uppdaterad: 2023-09-21, 14:08

VR-miljoner till medicinsk forskning

NYHET Vetenskapsrådet tilldelar medicinsk forskning vid Umeå universitet och Region Västerbotten 73,1 miljoner kronor 2022.

Text: Lena Åminne

Vetenskapsrådet har beviljat projektbidrag inom ämnesområdet medicin och hälsa.

- Det gick betydligt bättre i år än i fjol. 19 projektbidrag beviljades medel, vilket är 11 fler än de 8 Umeå universitet fick ifjol, säger Anna Arnqvist, vicedekan för forskning, Medicinska fakulteten.

Beviljade projektbidrag och bidrag medicin och hälsa hösten 2022

Francesca Aguilo, 4 800 000 kronor i projektbidrag 2023-2026 för Mekanismer för METTL3 vid bröstcancer och metastaser.

Thomas Borén, 2 400 000 kronor i projektbidrag 2022-2024 för Immunterapi för Skydd mot MagCancer.

Andrei Chabes, 4 800 000 kronor i projektbidrag 2023-2026 för Behandling av sjukdomar orsakade av defekt dNTP-metabolism.

Magnus Evander, 4 800 000 kronor i projektbidrag 2023-2026 för Virusinfektioner som orsak till missfall och missbildningar: Tropism och Mekanismer.

Robin Fåhraeus, 4 800 000 kronor i projektbidrag 2023-2026 för Karaktärisera den ribosom som producerar peptider för major histocompatibility class I (MHC-1) tolerans från  pre-spliced mRNA.

Maria Fällman, 6 000 000 kronor i projektbidrag 2022-2026 för Identifiering av bakteriella mekanismer kritiska för långvarig infektion.

Xiaolei Hu, 3 000 000 kronor i projektbidrag 2022-2024 för Rehabkompassen® - ett nyskapande patientcentrerat digitalt verktyg för att möjliggöra mer skräddarsydda rehabilitering inom strokevård - en pragmatisk randomiserad kontrollerad multicenterstudie.

Charlotte Häger, 4 800 000 kronor i projektbidrag 2023-2026 för Sensorimotorisk kontroll efter främre korsbandsskada – strategier för att nå precisionsmedicin.

Maria Josefsson, Handelshögskolan, 3 000 000 kronor i projektbidrag 2023-2024 för Dynamiska samband mellan kardiovaskulära, sociala och beteendemässiga riskfaktorer och kognitivt åldrande.

Karolina Kauppi, 3 000 000 kronor i projektbidrag 2023-2025 för Kartläggning av heterogeneiteten hos ärftliga riskfaktorer för Alzheimer´s sjukdom.

Olof Lagerlöf, 6 000 000 kronor i projektbidrag 2022 för Äta utan ångest: ny behandling mot anorexia nervosa.

Per Lindqvist, 4 100 000 kronor i projektbidrag 2022-2025 för Nya metoder i syfte att förbättra diagnostik samt utvärdering av behandlingsmetoder vid transtyretin orsakad hjärtamyloidos.

Ludmilla Morozova-Roche, 3 000 000 kronor i projektbidrag 2022-2024 för Orsakerna till åldersberoende neurodegeneration: Sambanden mellan amyloid och neuro-inflammatoriska kaskader från avancerade biofysikaliska metoder.

Andrea Puhar, 2 400 000 kronor i projektbidrag 2022-2024 för Mekanism och inflammatorisk påverkan av extracellulär ATP-signalering i tarmbakterier.

Anna Rosén, 5 500 000 kronor inom utlysningen för Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö, 2023-2025 för Direkt information till högrisksläktingar - En randomiserad klinisk studie av sjukvårdsassisterad och familjemedierad riskinformation om ärftlig cancer (DIRECT-studien).

Barbara Susanne Sixt, 3 000 000 kronor i projektbidrag 2023-2025 för Destabilisering av klamydias intracellulära tillväxtnisch som ett möjligt nytt sätt att behandla infektion.

Constantin Urban, 2 400 000 kronor i projektbidrag 2022-2024 för Förståelse av neutrofil biologi för att ta fram nya vapen mot alvarliga mykoser.

Sun Nyunt Wai, 2 400 000 kronor i projektbidrag 2022-2024 för Molekylära mekanismer vid bakterie-värd interaktioner.

Pernilla Wikström, 3 600 000 kronor i projektbidrag 2023-2025 för Biologiska skillnader mellan metastaser ger förutsättningar för individanpassad behandling av spridd prostatacancer.

Daniel Öhlund, 4 800 000 kronor i projektbidrag 2023-2026 för Tumörstromat som läkemedelsmål vid pankreascancer.