"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-11-24

10 miljoner från FAS till Umeåforskare

NYHET Fem forskningsprojekt vid Umeå universitet får sammanlagt 10,2 miljoner kr i anslag för de kommande tre åren från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS.

Umeåprojekten handlar om könsskillnader på arbetsmarknaden i åtta länder; om bedömning av kemiska hälsorisker; om ett genusperspektiv på hälsofrågor hos den samiska befolkningen i Sverige; om internetstödd behandling av urininkontinens hos kvinnor samt om öppen psykiatrisk tvångsvård.

Totalt beviljar FAS ca 220 miljoner kronor inom sitt område. I år inkom 835 projektskisser, 201 gick vidare till en fullständig ansökan och 93 (11,1 procent) beviljades stöd.
Vid Umeå universitet får följande projekt FAS-medel 2009-2011:

Anne Grönlund, Sociologiska institutionen:
"Lärande i arbetet - könssegregeringens motor? En komparativ studie av kön, lärande, lön och beroende på åtta länders arbetsmarknad",
totalt 2 250 000 kr.

Ingrid Liljelind, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, yrkes- och miljömedicin:
"Bedömning av kemiska arbetsmiljörisker – mentala tolkningsmönster hos olika aktörer i arbetslivet",
totalt 500 000 kr.

Ellinor Salander Renberg, Inst. för klinisk vetenskap, psykiatri:
"Ett genusperspektiv på psykisk hälsa, alkoholvanor och suicid hos den renskötande samiska befolkningen i Sverige - en fortsättningsstudie",
2 250 000 kr.

Eva Samuelsson, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, allmänmedicin:
"Utredning och behandling via Internet av urininkontinens hos kvinnor - utvärdering av ett KBT-baserat behandlingsprogram",
2 500 000 kr.

Stefan Sjöström, Inst. för socialt arbete:
"Tvång i frihet – tillkomst, implementering och rättstillämpning av öppen psykiatrisk tvångsvård",
2 700 000 kr.

Kontaktuppgifter till forskarna kan hämtas via Umeå universitets personalkatalog

En lista över samtliga projekt som fått bidrag finns på www.fas.se/nyabidrag