Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-07-01

10 miljoner till MAL och SEAD

NYHET Rektor beslutade den 28 juni att bevilja medfinansiering för forskningsinfrastruktur till Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) och The Strategic Environmental Archaeology Database (SEAD). MAL och SEAD får 2 miljoner kronor per år 2017-2021 - sammanlagt 10 miljoner kronor.

I beslutet finns följande beskrivning av verksamheten vid MAL och SEAD:

Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) har fungerat som aktiv nationell resurs sedan 1994 och förser forskarsamhället med integrerad miljöarkeologisk analys- och metodutveckling.

Enheten integrerar forskning, utbildning, uppdrag och samverkan rutinmässigt i verksamheten och har samarbete med bl.a. universitet, muséer och länsstyrelser både nationellt och internationellt. MAL verkar i gränslandet mellan humaniora och naturvetenskap och har problemfokus på relation mellan forntida människor, deras närmiljöer och klimat.

Vid MAL utförs fält- och labbanalyser av framförallt subfossila växtdelar, pollen och insekter samt kemiska och fysiska egenskaper på sediment. Metodutveckling drivs inom samtliga analysmetoder för att förbättra fält- och lab analys (fysiska och datorbaserade) tekniker.

MAL har ett välutrustat laboratorium med modern utrustning som kontinuerligt förnyas och kompletteras. Frösamlingen är en av de bästa i Norden och tvärvetenskaplig metodutveckling och innovationer som gjorts på MAL är unika (t.ex. MOBIMA, BugsCEP, SEAD). Liknande lab-strukturer är ytterst fåtaliga inom Sverige.

The Strategic Environmental Archaeology Database (SEAD) utgör sedan 2008 en nationell infrastruktur för miljöarkeologiska data och har utvecklats i samarbete mellan miljöarkeologiska laboratoriet (UmU), HUMlab (UmU), Keramiska forskningslaboratoriet (Lund), Laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi (Lund) och Riksantikvarieämbetet (Visby).

Utveckling och datainmatning pågår. I nuläget omfattar databasen rådata och metadata från över 1 500 undersökningar som motsvarar över 700 000 observationer av subfossila insekter, växtdelar, pollen m.m. samt 100 000 mätningar av kemiska och fysikaliska sedimentegenskaper.

SEAD innehåller även >2500 dateringar som knyter data till respektive historiska kontexter. Mer än 135 analysmetoder med variationer är beskriven i systemet och över 300 metadata typer beskriver dataserierna och gör dem länkbara till andra system.

Ekologiska referensdata finns för ca 10 000 insektsarter och klimatkalibreringsdata för 436 skalbaggsarter. MAL/SEAD har nyligen tilldelats ett 3 årigt anslag om drygt 5,0 mnkr. I syfte att stödja MAL/SEAD föreslås en medfinansiering om 2 mnkr/år under 2017‒2021.

Redaktör: Per Melander