"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-12-19

10,5 ALF-miljoner till medicinforskning i norr

NYHET Sammanlagt 28 forskningsprojekt i tre norrlandsting delar på nära 10,5 miljoner kr i projektanslag ur Västerbottens läns landstings ALF-medel för 2008.

Det är tredje gången som Västerbottens läns landsting och Umeå universitet avsatt en del av ALF-medlen för forskning till en central, sökbar pott. Efter rekommendation från Norrlandstingens regionförbund har landstingen i norra regionen beslutat om medfinansiering till de beviljade projekten.

I 2008 års omgång kom 40 projektansökningar. Bland dem var 17 kvinnor och 23 män huvudsökande. Prioriteringsarbetet har lett till att 28 projekt får del av totalt 10 479 000 kr för år 2008 (inklusive landstingens andel). Av de projekt som får stöd är 23 mottagare från Västerbotten (11 kvinnor och 12 män) tre från Norrbotten (en kvinna och två män) och två från Västernorrland (en kvinna och en man). Forskare från Jämtland är medsökande i ett par beviljade ansökningar från Umeå.

ALF (Avtal om Läkarutbildning och Forskning) - tidigare Läkarutbildningsavtalet (LUA) – reglerar en årlig ersättning som staten ger de landsting som upplåter lokaler m.m. för läkarutbildning.

Ordförande i ALF-kommittén är Ann-Christin Sundberg, chef för verksamhetsområdet specialiserad sjukhusvård, Västerbottens läns landsting, tel. 090–785 73 26, 070–514 45 32, epost annchristin.sundberg@vll.se
Medicinska fakulteten representeras bl.a. av dekanus Bengt Järvholm, professor i yrkesmedicin, tel. 090–785 22 41, e-post bengt.jarvholm@envmed.umu.se

Redaktör: Hans Fällman