"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-11-03

10,5 miljoner från Vetenskapsrådet till Umeå universitet

NYHET Fyra forskningsprojekt vid Umeå universitet får sammanlagt 10,5 miljoner kronor i forskningsanslag vid Vetenskapsrådets utdelning av anslag till drift av infrastruktur samt för dyrbar utrustning och stora databaser.

De fyra beviljade anslagen är: Sören Edvinsson, Demografiska databasen för projektet ”Historisk befolkningsstatistik på Internet”.

 • 2009: 1 000 000
 • 2010: 1 500 000
 • 2011: 1 000 000
 • Summa 3,5 miljoner

Mats Eliasson, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin (medicin) för projektet ”MONICA-undersökningen i norra Sverige. Longitudinella databaser för forskning om hjärtkärlsjukdomar och diabetes.”

 • 2009: 830 000
 • 2010: 380 000
 • 2011: 380 000
 • Summa 1,59 miljoner

Eva Rönnmark, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin (yrkesmedicin) för projektet ”Obstruktiv lungsjukdom i Norrbotten – epidemiologiska studier om astma, allergier och KOL sedan 1985.

 • 2009: 950 000
 • 2010: 950 000
 • 2011: 950 000
 • Summa 2,85 miljoner

Pär Stattin, Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, urologi och andrologi för projektet ”PCA BASE SWEDEN – Prostatacancerstudier i stora databaser i Sverige”.

 • 2009: 1 300 000
 • 2010: 1 300 000
 • Summa 2,6 miljoner

Kontaktuppgifter till respektive forskare kan sökas fram via www.umu.se/stodfunktioner/personalkatalog.html

Redaktör: Bertil Born