"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-03-26

108 miljoner kronor från Wallenberg Scholars till grundforskning

NYHET Sex av Umeå universitets forskare är utvalda att ta del av Wallenberg Scholars-programmet, som syftar till att ge landets ledande forskare bidrag för fri forskning där de själva kan välja vad de vill forska på. Forskarna får dela på sammanlagt 108 miljoner kronor.

– Vi är glada att sex av våra framgångsrika forskare utses till Wallenberg Scholars. Två är förlängningar och hela fyra är helt nya i programmet. Totalt handlar det om 108 miljoner kronor som de här sex forskarna får dela på för att fortsätta att utveckla sin grundforskning, och det är också ett kvitto på att de är bland de främsta forskarna i landet, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Forskarna i fråga är Virginia Dignum, professor vid Institutionen för datavetenskap, David Wardle, professor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Felipe Cava, professor vid Institutionen för molekylärbiologi och Oliver Billker, professor vid Institutionen för molekylärbiologi som samtliga är helt nya i programmet. Lotta Vikström, professor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier samt Lars Nyberg, professor vid Institutionen för diagnostik och intervention får båda förlängning i programmet.

Wallenberg Scholars-programmet syftar till att ge landets ledande forskare bidrag för fri forskning. Bidragen delas ut efter en omfattande internationell utvärderingsprocess. Totalt handlar det om 118 forskare i hela landet som under fem år får upp till 18 miljoner kronor vardera i teoretiska ämnen och upp till 20 miljoner kronor vardera i experimentella ämnen. I utvärderingen av ansökningarna till Wallenberg Scholars har närmare 500 internationella expertutlåtanden hämtats in. Varje ansökan har lästs av fyra till fem internationella experter.

Grundforskning i fokus

Forskningen det handlar om är grundforskning som brukar definieras som ett systematiskt och metodiskt nyfikenhetstyrt sökande efter ny kunskap och nya idéer utan sikte på någon omedelbar tillämpning. Syftet med grundforskning är alltså inte primärt att hitta direkta tillämpningar, men nyfikenhetsdriven grundforskning leder ofta till stora och viktiga upptäckter. Grundforskning kan också handla om att göra avancerade beräkningar eller utveckla teknologi för att bearbeta data.

– Denna tilldelning är mycket glädjande och den visar att våra seniora forskningsledare tillhör de mest framgångsrika vid de svenska lärosätena. Tilldelningen visar dessutom att vi har excellent forskning inom en bredd av vetenskapliga områden och vi önskar dem alla fortsatt framgång, säger Katrine Riklund, prorektor vid Umeå universitet.