"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-11-20

12 miljoner till designforskning vid Designhögskolan

NYHET Designhögskolan vid Umeå universitet har tilldelats 12 miljoner kronor för forskningsprojekt som bland annat handlar om persontransporter, mobila tjänster och språkverktyg för handikappade barn.

Designhögskolan vid Umeå universitet är utnämnd till ”Framstående utbildningsmiljö 2008” av Högskoleverket, och är en stark aktör i uppbyggnad av Konstnärligt Campus vid Umeå universitet. Just nu genomför Designhögskolan dessutom en strategisk satsning på grundforskning inom designområdet.
– Vår utbildning är internationellt välrenommérad och vi arbetar nu också hårt med att ytterligare förstärka vår forskningsmiljö. De tillämpade projekt som vi beviljats medel för har alla ett särskilt fokus på användarcentrerad design som ett viktigt bidrag vår grundforskning, säger Mikael Wiberg, forskningsledare vid Designhögskolan.

Vid Designhögskolan ska grundläggande forskning om design möta det omgivande samhällets behov av kunskap – och där finns mycket att göra.
– Design är ett område som ständigt utvecklas och för oss är det väldigt viktigt att skapa ny kunskap inom området. Detta kan man nå genom en gedigen grundforskning och nära samverkan med andra aktörer. Forskningen för oss framåt, och är en av grundpelarna i vad ett universitet handlar om, säger Anna Valtonen, rektor vid Designhögskolan

Designhögskolan har i samverkan med ett flertal externa parter sökt och erhållit medel för följande projekt:

”Real Life Safety Innovations”, totalt: 19,5 miljoner kronor från FFI (Fordonsstrategisk Forskning & Innovation), Vinnova, Huvudsökande: Saab automobile. Projektet syftar till att utforska innovativa lösningar för säkrare persontransporter. Designhögskolan tilldelas ca: 4,5 miljoner kronor av dessa medel.

”Volvo SET – Säkra & Effektiva Transporter”, Totalt: 6,3 miljoner kronor från FFI, Vinnova. Huvudsökande: Volvo. Medel för tre års fortsatt forskning som fördjupar samarbetet mellan Volvo och Designhögskolan med fokus på fordonsinnovationer. Designhögskolan tilldelas ca 2,3 miljoner kronor av dessa medel.

”System för användardriven tjänsteinnovation”, Totalt 16,8 miljoner kronor från EU Mål 2, Huvudsökande: Centre for Distance-spanning Technologies, Luleå tekniska universitet i samarbete med bl.a. Ericsson research, Telia m.fl. Projektet syftar till att utveckla nya verktyg för skapande av mobila tjänster. Designhögskolan tilldelas ca 4,2 MSEK av dessa medel.

”Språkverktyg för handikappade barn”, Totalt 5 miljoner kronor från Forska & Väx, Vinnova. Huvudsökande: Tobii technology, i samarbete med bl.a. MYRA Industriell design. Projekt med fokus på design, utveckling och forskning kring nya digitala verktyg för barn med handikapp.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Mikael Wiberg, forskningsledare vid Designhögskolan Telefon: 070-662 10 70
E-post: mikael.wiberg@dh.umu.se

Anna Valtonen, rektor vid Designhögskolan Telefon: 090-786 53 53
E-post: anna.valtonen@dh.umu.se

www.dh.umu.se

Redaktör: Karin Wikman