"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-04-05

12 miljoner till Umeå universitets forskning för framtidens datormoln

NYHET Umeå universitet har beviljats 12 miljoner kronor från EU Horizon 2020 för deltagande i två forskningsprojekt som fokuserar på smartare och effektivare resurshantering för framtida datormoln.

Erik Elmroth och Per-Olov Östberg, Institutionen för datavetenskap, leder forskningsprojekten om teknik för framtidens datormoln. Foto: Ingrid Söderbergh

Den närmast explosionsartade utvecklingen i nyttjande av datormoln under den senaste tioårsperioden förväntas fortsätta och till och med accelerera, bland annat drivet av utbyggnaden av sakernas internet (the Internet of Things). Som en följd av detta ställs allt högre krav på att de bakomliggande datorresurserna levererar kapacitet, prestanda och robusthet med hög kostnads- och energieffektivitet.

Dessa utmaningar är i fokus för två nya treåriga forskningsprojekt där Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet har centrala roller. Projekten finansieras av EUs program Horizon 2020.

I projektet RECAP (Reliable Capacity Provisioning and Enhanced Remediation for Distributed Cloud Applications) ligger fokus på nästa generations distribuerade infrastruktur för datormoln. Projektet kommer att utveckla metoder för analys och reglering av distribuerad programvara där delar av systemet dynamiskt flyttas mellan servrar för att anpassa till exempel efter belastningsvariationer och användarnas mobilitet.

RECAP inkluderar nio partners och får ett totalt bidrag från EU på 42 MSEK varav 6,8 MSEK går till Umeå universitet.

http://recap-project.eu

Projektet ACTiCLOUD (ACTivating resource efficiency and large databases in the CLOUD) fokuserar på teknik för att överbrygga de begränsningar som skapas av storleken på enskilda servrar. Genom disaggregering av resurser skapas möjligheter för en applikation att enkelt och flexibelt nyttja minne, cpu, och nätverk från många servrar, till exempel för att hantera mycket stora databaser.

ACTiCloud inkluderar åtta partners och får ett totalt bidrag från EU på 46 MSEK varav 5,3 MSEK går till Umeå universitet.

https://acticloud.eu/

För ytterligare information, kontakta gärna:

Information om RECAPPer-Olov Östberg, forskare på Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet.
E-post: p-o@cs.umu.seTelefon: 090 - 786 77 09
Mobil: 070 - 999 22 89

Information om ACTiCLOUDErik Elmroth, professor i datavetenskap, Umeå universitet
E-post: elmroth@cs.umu.seTelefon: 090-786 69 86
Mobil: 070-315 39 28

Pressbild för nedladdning

Redaktör: Ingrid Söderbergh