"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-06-26

12,7 miljoner kronor för miljövänligare cement- och kalkindustri

NYHET Rainer Backman, Umeå universitet, har tilldelats 12,7 miljoner kronor av Energimyndigheten för att utveckla en mer miljövänlig framställning av cement och kalkprodukter.

I Sverige produceras varje år 11 miljoner ton cement och kalkprodukter, som används till bl.a. betong samt inom jordbruks- och pappersindustrin. Energimängden för att framställa dessa produkter motsvarar 3,1 % av industrins totala förbrukning. De energislag som används är dock inte återvinningsbara, utan består främst av kol, koks och oljor. Under de senaste tio åren har dock användningen av biobränslen ökat.

– Målet är att minska den fossila koldioxidhalten från den här typen av industrier och att använda bränslet på ett effektivare sätt. Energianvändningen ska på kort sikt minska med 10 procent, säger professor Rainer Backman, som leder projektet.

Andelen koldioxidneutrala bränslen ska öka med 50 procent under projektperioden, bl.a. kommer olika typer av biobränslen och avfallsprodukter, t.ex. gamla bildäck, att användas. Detta kan genomföras tack vare att forskarna ska införa nya tekniker som avskiljer koldioxiden vid förbränningen. Dessutom kommer de att anpassa en befintlig teknik till cement- och kalkindustrin, en teknik som ökar syrehalten vid förbränning. De kommer också att genomföra tester för att se hur de koldioxidneutrala bränslena påverkar kvaliteten på produkterna. En väsentlig del av projektet innebär utveckling av teoretiska modeller för de kemiska förloppen i processerna. Modellerna kan direkt användas i designen av nya anläggningar samt att förbättra driften av existerande processer.

Projektet genomförs som två industridoktorandprojekt. I studien ingår nordiska cement- och kalkbränningsanläggningar. Energimyndighetens bidrag motsvarar cirka 35 procent av de totala omkostnaderna, resterande del finansieras av företagen Cementa AB och Nordkalk AB.

För ytterligare information, kontakta: Rainer Backman, professor i energiteknik och termisk processkemi (ETPC) Telefon: 090-786 59 43
E-post: rainer.backman@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman