"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-04-28

13 – Konsthögskolans masterutställning 2011

NYHET Lördag 7 maj öppnar Konsthögskolans två examensutställningar i Bildmuseet. I 2011 års masterutställning presenteras tretton nyutexaminerade konstnärers individuella arbeten, olika frågeställningar om konst och samhälle i många av samtidens tekniker.

Elin Bruun Nystedt, Elin Elfström, Tatyana Goryushina, Sana Ghobbeh, Helya Honar, Eskil Liepa, Vida Mehri, Karin Meissner, Sebastian Mügge, Thomas Olsson, Helena Piippo Larsson, Alexander Svartvatten, Rasmus West

Pressvisning: torsdag 5 maj kl 10.00
Vernissage: lördag 7 maj från kl 13.00
Utställningsperiod: 7-22 maj 2011

Tre söndagar under utställningsperioden kommer några av konstnärerna att presentera utställningen.

Masterstudenterna har arbetat med sina verk och examensutställningen under handledning av professor Elin Wikström, Konsthögskolan, och en extern curator, Celia Prado. Hon skriver om utställningen:

"I en bruten världs dröm borde verkligheten inte vara ett rum för det gudomliga eller det gudlösa, utan delad information, föränderliga smältande enklaver, tillfälliga inkubationsskydd för skillnad, övergångskluster, ibland tillfälligtvis mer inkluderande och äkta än konstruerade minnen. Umeå Konsthögskola strävar efter att nära omfatta fritt utrymme och föränderlig, konstnärlig mångfald genom aktiviteter, handledningar, seminarier och utställningar som kartlägger aktuella teorier inom den internationella samtidskonsten.

Att definiera samtidskonsten är en pågående, relevant fråga för många. Kan det vara en reflektion över samtiden? Och vad är då det? Kan det vara illustrationen av en högst privat serie av vardagliga berättelser uppblandade med personliga minnen, bakgrundsinformation och mediebrus, betingade av samhällets normativa mönster? Eller främst en fråga om definition och tolkningar följda av olika öppna frågor, huvudsakligen exponerade för betraktaren att diskutera?
Eller strävan efter att bryta sönder, smälta ner gamla mönster till något nytt?

Att diskutera det förflutna, bryta ner det och upptäcka nya framtider är viktiga ingredienser i samtidskonsten, och de tretton utställande konstnärerna strävar efter att närmare undersöka det ömtåliga, föränderliga tillståndet hos den mänskliga uppfattningen av rumslighet i en bruten världsbonings verklighet. De närmar sig ämnet från olika perspektiv och konstnärliga praktiker, och presenterar ett vitt spektrum av estetiska och sociopolitiska frågor i ett varierat mikrokosmos av brutna erfarenheter. Välkommen till 13!" Celia Prado, curator

Samtidigt med masterutställningen visas också kandidatprogrammets avgångsutställning i Bildmuseet.

Kontaktinformation

För ytterligare information, kontakta gärna Celia Prado, externt anlitad curator
Tel 070-336 56 07, celia.prado.sobral@gmail.com

Brita Täljedal, intendent Bildmuseet
Tel 090-786 77 14, brita.taljedal@bildmuseet.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink