"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-11-22

14 milj kr från FAS till Umeå universitet

NYHET Sju forskare vid Umeå universitet har fått projektbidrag på sammanlagt mer än 14 miljoner kr från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS).

De största anslagen, båda på ca 2,5 miljoner kr, går till forskare vid Medicinska fakulteten för studier av kost och hälsa samt arbetslöshetens betydelse för ungdomars hälsa. I övrigt handlar projekten om adoption och diskriminering, om flickors hälsa, om minnesträning, om arbetsmarknad och rörlighet inom EU samt om arbetspendling i regionalt perspektiv.

FAS är en statliga forskningsfinansiär med huvudsaklig uppgift att stödja forskning inom områdena arbetsliv, folkhälsa och socialvetenskap. Beslut om prioriteringar och fördelning av forskningsresurser görs av en styrelse sammansatt av forskare med varierande ämnesbakgrund, valda av forskarsamhället, och allmänrepresentanter utsedda av regeringen.

Lista på projekt och mottagare vid Umeå universitet:

Erik Bergström, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, epidemiologi och folkhälsovetenskap: "Är maktlöshet en riskfaktor för flickors sämre hälsa? – en longitudinell studie av tonåringar" 1 950 000 kr
Kontakt med Erik Bergström

Örjan Edström, Juridiska institutionen: "Den fria rörligheten för tjänster, europarätten och den svenska modellen för reglering av arbetsmarknaden" 1 770 000 kr Kontakt med Örjan Edström

Anne Hammarström, Inst för folkhälsa och klinisk medicin, allmänmedicin: "Tryggare kan ingen vara? – en studie av arbetsmarknadsförankringens betydelse för hälsotillståndet i en 26-årsuppföljning av Luleåkohorten" 2 550 000 kr Kontakt med Anne Hammarström

Bernt Lindahl, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, medicin: "Kostens sammansättning – metabol reglering och långsiktig följsamhet" 2 310 000 kr Kontakt med Bernt Lindahl

Anna Stigsdotter Neely, Inst. för psykologi: "Exekutiv plasticitet över livsspannet: Ett nytt sätt att träna ninnet?" 1 600 000 kr Kontakt med Anna Stigsdotter Neely

Carina Tigervall, Sociologiska institutionen: "Adoption, diskriminering och etnisk identitet" 2 000 000 kr Kontakt: www.umu.se/soc/personal/tigervall_carina.htm

Olle Westerlund, Inst för nationalekonomi: "Arbetspendling och regionförstoring – effekter på inkomster, inkomstfördelning och familjeförändring" 1 900 000 kr Kontakt med Olle Westerlund

Redaktör: Hans Fällman