"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-04-15

140 cancerforskare möts för att stärka forskningen i norr

NYHET Fredagen den 19 april samlas mer än 140 cancerforskare från den norra sjukvårdsregionen i Umeå Folkets Hus. Syftet med dagen är, förutom utbyte av erfarenheter och kunskaper, att stimulera forskningssamarbeten inom regionen. Det långsiktiga målet är att förbättra cancervården.

Det är första gången som Cancerforskningsdagen arrangeras. Initiativtagare och arrangörer är medicinska fakulteten vid Umeå universitet och Regionalt cancercentrum Norr, RCC Norr.

– Cancerforskningsdagen är en mycket viktigt mötesplats för alla oss som arbetar med cancerforskning i olika former i den norra sjukvårdsregionen. Alla, från de som arbetar med patientnära klinisk forskning till de som arbetar med cancerceller i laboratorium, får här en möjlighet att träffas och byta erfarenheter. Förhoppningsvis ger det också upphov till nya samarbeten, vilket i sin tur ger en bättre cancervård, säger Tufve Nyholm, samordnare för klinisk cancerforskning på RCC Norr.

Under Cancerforskningsdagen kommer de medverkande forskarna bland annat att få ta del av cirka 40 forskningsprojekt i form av posterpresentationer, men också att få lyssna till föredrag om vad som händer inom cancerforskningen vid Umeå universitet, samt om den verksamhet på området som RCC Norr bedriver. I en paneldiskussion under eftermiddagen kommer man att ta upp möjligheterna att underlätta för cancerpatienter i hela den norra sjukvårdsregionen att medverka i kliniska studier, samt att diskutera möjligheter för framtidens forskarutbildning inom cancerområdet vid Umeå universitet.

Media är välkomna att delta under dagen.

För mer information om Cancerforskningsdagen:
Tufve Nyholm, samordnare för klinisk cancerforskning på RCC NorrTelefon: 090-785 84 32
E-post: tufve.nyholm@radfys.umu.se

Pernilla Wikström, docent vid Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå Universitet Telefon: 090-785 37 52
E-post: pernilla.wikstrom@medbio.umu.se

Om Regionalt cancercentrum Norr
RCC Norr har till uppgift att stödja landstingen i den norra sjukvårdsregionen, det vill säga landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland, i arbetet med att uppfylla den gemensamma visionen om en "Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd".

Målet är att alla invånare i regionen ska få bästa möjliga cancervård och skapa en regional forskningsmiljö som bygger och attraherar kompetens på området.

Mer information:
http://www.cancercentrum.se/norr/

Redaktör: Mattias Grundström Mitz