"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-02-01

140 svenska ekologer möts i Umeå

NYHET Hur navigerar djuren? Varför är frukten god att äta? Det är ett par av de ämnen som avhandlas den 7–10 februari, då ekologer från hela Sverige möts i Umeå.

Arrangör är Oikos, en förening för svenska ekologer. För värdskapet under symposiet i Umeå svarar de ekologiska institutionerna vid Umeå universitet och SLU i Umeå.

Flera internationellt välkända ekologer kommer att föreläsa:

  • Eva Kisdi, Åbo universitet, Finland, talar om evolutionsekologi.
  • Amerikanerna Mark Rausher, Duke University, och Thomas Whitham, Northern Arizona University, föreläser om samspelet växt-växtätare respektive samhällsekologi.
  • Pelle Ingvarsson, Umeå, Erik Svensson och Susanne Åkesson, båda Lund, är några av de svenska forskare som kommer att föreläsa om sin ekologiskt inriktade forskning.

Konferensen hålls i KBC-huset vid Umeå universitet. Symposiemiddagen anordnas på Skogis. Medlemmar i Oikos är svenska ekologer, framförallt sådana med anknytning till forskning.

Ordet ekologi kommer av det gamla grekiska ordet oikos som betyder hus, hem. Ekologi är läran om hur olika individer (växter och djur) samspelar med varandra och med sin omgivning.

Föreningen Oikos viktigaste aktiviteter är de årliga mötena samt en elektronisk mejllista för medlemmarna. Föreningen är en av moderorganisationerna till Nordiska föreningen Oikos, som framför allt är känd som utgivare av vetenskapliga tiskrifter inom ekologi. Föreningen är också en av medlemsorganisationerna i EEF, European Ecological Federation.

Mer information om Oikos-symposiet (även länkar till abstracts) ges här:
www-vabr.slu.se/oikos2005/Oikos2005.htm

Redaktör: Carina Dahlberg