"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-06-29

14,5 miljoner till kommersiella lösningar för processindustrin

NYHET Vinnova tilldelar projektet "Plattformsstrategi för svensk processindustri" som leds av Process IT Innovations vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet sju miljoner kronor. Målet för projektet är en IT-baserad industriplattform som ska ge processindustrin och dess leverantörsföretag ökade möjligheter att utveckla nya kommersiella applikationer.

– Plattformar har i en mängd branscher varit en förutsättning för de företag som utvecklats bäst och med detta projekt skapar vi affärs- och teknikförutsättningar för en industriplattform riktad mot processindustrin, säger Per Levén, ansvarig för ProcessIT Innovations, institutionen för Informatik vid Umeå universitet.

Projektet ska utveckla "business case" med den affärslogik, de affärsmodeller och de affärsmöjligheter som plattformen kommer att innebära för processindustrin, leverantörsföretagen och framtida plattformsägare. En prototyp av teknikarkitektur och en marknadsplats för plattformen ska tas fram innan den är färdig för att implementeras i företagen.

Bildtext: Per levén och Anders OE Johansson, ansvariga för ProcessIT Innovations, kan glädja sig åt ett sammanlagt stöd på nära 15 miljoner till projektet Plattformsstrategi för svensk processindustri.

– Vi vill bidra till att tempot och nyttjandet av nya innovationer inom svensk och internationell processindustri ökar genom att skapa nya förutsättningar för nuvarande och framtida leverantörsföretag att snabbare och säkrare ta fram kommersiellt gångbara applikationer, säger Anders OE Johansson, projektledare vid ProcessIT Innovations vid Luleå tekniska universitet.

Projektet är ett av 30 projekt som tilldelats medel ur innovationsmyndigheten VINNOVAs anslag Utmaningsdriven innovation. Projektet bedrivs från september 2012 till augusti 2014 och har en total budget på 14,5 miljoner kronor. ProcessIT Innovations är en centrumbildning mellan Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. I projektkonsortiet ingår även Boliden Minerals, SCA Packaging Obbola Aktiebolag, Norrmejerier och LKAB, samt ABB, Ericsson Research, Komatsu Forest, Eurocon Analyzer, BnearIT, Optimation, T3, Försäkringsfabriken, Logistikgruppen, ELSYS, Fält Communications, Interactive Institute och Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

För ytterligare information, kontakta gärna:

Per Levén, ProcessIT Innovations vid Umeå universitet, Telefon: 070-211 60 70
E-post: per.leven@informatik.umu.se

Anders OE Johansson, ProcessIT Innovations vid Luleå tekniska universitet Telefon: 070-562 52 50
E-post: anders.oe.johansson@ltu.se

Redaktör: Karin Wikman