"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-09-03

1,5 miljoner kronor för miljöarbete i öst

NYHET Analytisk kemi vid Umeå universitet har fått i uppdrag av Statens Naturvårdsverk och SIDA att stödja de miljölaboratorier som övervakar floderna Daugva och Nemumunus, som rinner in i Östersjön. Projektet har tilldelats 1,5 miljoner kronor.

De länder som berörs av projektet är Vitryssland, Ryssland, Kalininggrad, Litauen och Lettland. Tillförlitliga data för vattenkvaliteten är nödvändig för samtliga inblandade länder. Vattnet används som dricksvatten i många städer och de höga halterna av föroreningar kan få svåra följder för ekosystemet i floderna och i Baltiska havet.

Lars Lundmark och William Larsson vid Umeå universitet kommer tillsammans med Stina Lundberg och Tatiana Maltsmann vid Statens Naturvårdsverk (SNV) att göra kvalitetskontroller av vattenanalyser bland de 16 miljölaboratorier som medverkar i projektet. Dessutom kommer de att utbilda laboratoriepersonalen, somliga av dem kommer även att besöka Umeå Universitet för vidare utbildning.

En stor del av arbetet kommer att fokusera på att bygga nätverk mellan laboratoriepersonalen i de berörda länderna. Tanken är att Litauen och Lettland i och med deras inträde i EU ska kunna delge de övriga länderna nya erfarenheter inom laboratorieanalyser. Projektet genomförs inom ramen för Naturvårdsverkets program för gränsöverskridande vatten öster om Östersjön.

För ytterligare information, kontakta:

Lars Lundmark, forskningsingenjörTelefon: 090-786 51 75, 070-314 53 79
E-post: lars.lundmark@chem.umu.se

William Larsson, doktorandTelefon: 090-786 55 52, 070-566 86 47
E-post: william.larsson@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman