"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-09-13

160 000 kronor till Tekniska högskolan och Närkontakt

NYHET Utökat samarbete mellan Umeå Tekniska högskola och näringslivet i regionen. Det är målet med projektet Närkontakt som nu beviljats 160 000 kronor av Umeå kommun.

– Företagen och Tekniska högskolan måste i större utsträckning ta hjälp av varandra i att utveckla den egna verksamheten, säger Martin Servin som är projektledare för Närkontakt. Detta är en resurs och drivkraft för regionen som vi i dag är alltför dåliga på att utnyttja.
– Från kommunens sida ser vi gärna att kontaktytorna mellan studenter vid Tekniska högskolan och vårt lokala näringsliv utvecklas och stärks. Av detta skäl har Näringslivsservice vid Umeå kommun beslutat stödja projektet, säger näringslivschef Roland Carlsson

Närkontakt är ett treårigt pilotprojekt för civilingenjörsprogrammen energiteknik och teknisk fysik samt högskoleingenjörsprogrammet maskinteknik. Med projektet vill samarbetsparterna öka och utveckla samarbetet mellan Tekniska högskolans utbildningar och företag i närregionen. Projektet drivs i samarbete med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och Enheten för näringsliv och samhälle vid Umeå universitet. Målet är att finna en framgångsrik arbetsmodell för samarbete mellan ingenjörsutbildning och företag.
– Detta uppstår inte av sig själv. För företagen är det svårt att finna tid och utrymme för samarbete i en redan pressad verksamhet, och det samma gäller på universitetet. Det behövs ett enkelt, konkret och ömsesidigt berikande samarbete som skapar en långsiktig relation. Företag och ingenjörsutbildning behöver tillsammans utveckla detta och lära sig utnyttja de stödresurser som finns på bästa sätt, säger Martin Servin.

Erfarenheterna från pilotprojektet ska spridas inom övriga näringslivet, till övriga utbildningar inom Tekniska högskolan och föreslås utgöra underlag för hur universitetet i framtiden utformar samverkan mellan näringslivet och utbildningarna. Sedan tidigare har Sparbanksstiftelsen Norrland anslagit 700 000 kr till projektet.

För ytterligare information, kontakta:

Martin Servin, projektledare för NärkontaktTelefon: 090-786 65 08
E-post: martin.servin@physics.umu.se

www.teknat.umu.se/UmTH/narkontakt

Redaktör: Karin Wikman