"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-12-06

17 miljoner kronor till nytt kompetenscentrum

NYHET Nyligen offentliggjordes planerna för ett kompetenscentrum för forskning kring fysisk aktivitet och hälsa vid Umeå universitet och Västerbottens läns landsting. Umeåforskarna Anna och Peter Nordström, med respektives forskargrupper, är initiativtagarna till det nya kunskapscentrum som ska finansieras med ungefär 17 miljoner kronor från bland andra den Europeiska regionala utvecklingsfonden Botnia-Atlantica, Region Västerbotten och Region Österbotten.

Arbetet med att skapa ett omfattande kompetenscentrum med bas i Umeå har redan initierats och planeras dra igång på allvar redan i januari 2017. Det är ett samarbete med organisationen Folkhälsan i Finland, Olympic Training Center i Kuortane, Västerbottens läns landsting och Umeå universitet.

Anna Nordström (foto: Mattias Pettersson)

– Det känns naturligt att kombinera flera pusselbitar för att stärka kompetensen inom området fysisk aktivitet och hälsa. Målet är att tillhandahålla evidensbaserade råd och hjälp för att förbättra hälsostatusen hos gemene man, säger Anna Nordström, som är adjungerad professor i folkhälsovetenskap vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Ett mål med satsningen är att fördjupa samarbetsmöjligheter mellan parterna i Sverige och Finland. Genom at öka antalet samverkansmiljöer är förhoppningen att det ska stimulera fram kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården. Målet är nya produkter och tjänster i form av exempelvis mobilappar och webbtjänster, nya behandlingsstrategier inom hälso- och sjukvården samt utveckling av hårdvara och sensorer i utrustning och kläder.

Peter Nordström (foto: Mattias Pettersson)

– Genom samverkan på bred front kommer ett kompetenscentrum kunna bidra till gemensamma problemlösningar som kan få befolkningen i regionen att bli mer fysiskt aktiva. Därigenom kan vi minska den förväntade påfrestning som den åldrade och alltmer stillasittande befolkningen innebär, säger Peter Nordström, som är professor i geriatrik vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Nordström, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitetTelefon: 070-606 4249
E-post: anna.h.nordstrom@umu.sePeter Nordström, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitetTelefon: 070-899 6599
E-post: peter.nordstrom@umu.se

Redaktör: Daniel Harju