"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-09-30

17 miljoner till universitetets genusforskning

NYHET Malin Rönnblom och Anne Hammarström vid Umeå universitet är två av tretton forskare som har beviljats medel från Vetenskapsrådet i en särskild satsning för att främja den vetenskapliga utvecklingen inom genusforskning.

Malin Rönnblom, universitetslektor vid Umeå centrum för genusstudier, får totalt 9 miljoner kronor för sitt projekt med titeln Kritiska studier av jämställdhet - att teoritisera politik och praktik. Enligt Malin Rönnblom är bristen stor på vetenskapliga studier av den svenska jämställdhetspolitiken, trots att jämställdhet har funnits som en del av svensk politik i drygt femtio år, och att kvinnoforskning och genusforskning har utvecklats till ett eget forskningsfält.
– Framförallt saknas kritiska granskningar av hur jämställdhet "görs" i svensk politik och vilka konsekvenser detta får, något som jag tänker studera i det här projektet. Syftet är också att använda detta politikområde för att utveckla feministisk teori om politik och politisk förändring. KontaktuppgifterPressbild

Anne Hammarström, professor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, får totalt 8 miljoner kronor för sitt projekt med titeln Hur är kön, genus och hälsa sammanvävda? Teoriutveckling i en nordeuropeisk kontext. Anne Hammarström menar att den medicinska genusforskningen har utvecklats starkt under de senaste åren, och att genusteorier från samhällsvetenskap och humaniora är viktiga bidrag till denna utveckling. Det är dock också nödvändigt att genusteorier inom medicinen utvecklas. Syftet med hennes projekt är att utveckla teorier om hur kön och genus är sammanvävda med varandra, och även med olika hälsobegrepp såsom välbefinnande, ohälsosymptom, kroppsliga förändringar och diagnostiserad sjukdom. På så sätt kan projektet bidra till ökad kunskap om hur ojämställd o/hälsa skapas.KontaktuppgifterPressbild

I Vetenskapsrådets utlysning Projektbidrag genusforskning efterfrågades ansökningar till långsiktiga projekt inom teori- och begreppsutveckling från särskilt framgångsrika forskningsmiljöer och -grupper, forskningsprojekt inom genusforskning och nya medier respektive genusforskning och hållbar utveckling. 83 ansökningar inkom, varav endast 13 beviljades. Totalt delades drygt 67 miljoner kronor ut.

Läs mer om utlysningen

Redaktör: Camilla Bergvall