"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-04-10

17 oktober: UCMR Distinguished Guest Seminar — Matthew Fisher

NYHET Inom ramen för UCMR Distinguished Guests Seminars Series håller professor Matthew Fisher en föreläsning om svamppatogener och framtida risker för det globala livsuppehållande systemet.

Tid: Torsdag 17 oktober klockan 15-16
Plats: Carl Kempe salen (Stora hörsalen) i KBC, Umeå universitet
Värd: Constantin Urban, DeInstitutionen för klinisk mikrobiologi

Registration: Registrering behövs inte

Fungal pathogens - future risks for the global life-support system

Matthew Fisher, Professor of Fungal Disease Epidemiology, MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis in the Imperial College London School of Public Health

Expertis: eko-evolutionär svampekologi

Svampriket har hög biologisk mångfald och utgör en väsentlig del av vår beboeliga planet. De senaste decennierna har man dock sett en ökning av antalet patogena svampar som infekterar naturliga populationer och skötta landskap; Svampar erkänns alltmer som ett globalt hot mot livsmedelsförsörjningen och ekosystemens sunda funktion. Parallellt bekämpar läkare och biomedicinska forskare framväxande svamppatogener som infekterar miljontals människor varje år och det finns tecken på att svampar blir alltmer anpassade för att motstå antifungala behandlingar. Traditionella tillvägagångssätt för att studera svampinfektionernas biologi förändras just nu av det växande antalet högkvalitativa bestämda arvsmassor, genom världsomspännande undersökningar av svampar och av nya teknologiska och datorstrategier.

Detta föredrag kommer att diskutera aktuella utmaningar i att analysera nya svampsjukdomar för att identifiera svagheter i våra redskap mot svampinfektioner. Snabba framsteg görs i vår förståelse av hur man hanterar svampsjukdomar i kliniska, jordbruks- och naturliga miljöer, men massanvändning av svampdödande läkemedel, utvecklingen av monokulturer och massiv internationell handel har medfört nya risker för hälsa, biologisk mångfald och biosäkerhet. Detta föredrag kommer att diskutera hur moderna genomiska verktyg genererar insikter om hur vi kan förstå och tackla det framväxande svamphotet.

Biografi

Matthews forskargrupp är fokuserad på att utveckla genomiska, epidemiologiska och experimentella modeller för att avslöja de faktorer som driver svampinfektioner för att utveckla nya metoder för diagnos och kontroll. Han leder NERC och Wellcome Trust program som undersöker uppkomsten av antisvampresistens i lungpatogenen Aspergillus fumigatus och har intressen i att förändra mänsklig exponering för bioaerosoler såväl som flera globalt framväxande svamppatogener. Fisher är medlem i Defra Air Quality Expert Group och är en Clarivate Highly Cited författare, 2019-2023.

Läs mer