"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-11-16

17,5 miljoner kronor till forskning om hållbar utveckling

NYHET Åtta forskare vid Umeå universitet får dela på 17,5 miljoner kronor i årets utdelning från Formas forskarråd. En av dessa forskare, Carina Keskitalo, kulturgeografiska institutionen, får medel för en anställning som forskarassistent.

Formas forskarråd har beslutat att fördela 491 miljoner kronor till forskning för hållbar utveckling. I maj hade Formas fem utlysningar och det kom in cirka 1 250 ansökningar. Alla har granskats i en omfattande process och 239 beviljas medel, beviljningsgraden är i år så låg som 14 procent.

Projektbidrag (alfabetiskt efter mottagare)
Stefan Björklund, institutionen för medicinsk kemi och biofysik, "Strukturella och funktionella studier av mediatorkomplexet i Arabidopsis thaliana", totalt 2 650 000 kr
Göran Englund, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, "Effekter av klimatförändringar och artinteraktioner på utbredningen av laxartad fisk", totalt 1 930 500kr
Vaughan Hurry, institutionen för fysiologisk botanik, "Mekanismerna bakom köldtolerans och övervintring hos ettåriga växter", totalt 2 450 000kr
Anneli Ivarsson, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, "Celiaki. Är det dags för primär prevention och allmän screening? En studie av 12-åringar födda under epidemin och åren därefter", totalt 2 836 000 kr
Stefan Jansson, institutionen för fysiologisk botanik, "De klorofyll a/b-bindande proteinernas struktur och funktion", totalt 2 050 000 kr
Frank Johansson, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, "Effekter av klimatförändringar på arters anpassningar: från genotyp till samhällsnivå", totalt 2 610 000 kr
Carina Keskitalo, institutionen för kulturgeografi, ”Anpassningsbarhet till klimatförändringar i skogssystem med multipla användare”, 1 640 000 kr (medel för forskarassistenttjänst)
Karin Wiberg, kemiska institutionen, "Terrester export av persistenta organiska föroreningar (POPs): Betydelsen av organiskt kol samt spatiala och temporala variationer", totalt 1 375 000 kr

Kontaktuppgifter till forskarna kan hämtas via Umeå universitets personalkatalog www.umu.se/sok/personalkatalog

Se även Formas hemsida: www.formas.se

Redaktör: Karin Wikman