"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-12-10

18 års skidskador i Tärnaby/Hemavan

NYHET Skademönstret bland skidåkare i Tärnaby/Hemavan 1989–2007 analyseras i den avhandling som f.d. tärnabyläkaren Curt Made försvarar vid Umeå universitet den 11 december.

Den alpina sporten förknippas med rekreation men ibland också med skador. Avhandlingen studerar och analyserar utvecklingen av skademönstret i skidorterna Hemavan och Tärnaby under 18 år. Syftet har varit att kartlägga varför, vem, när och var hur man skadar sig och att med kunskap söka finna förebyggande åtgärder.

Studien omfattar totalt 3 696 skadade utförsåkare åren 1989–2007. Bland dem utövade 2 090 slalom, 1 401 snowboard, 136 telemarksåkning och 66 ”övriga”. Alla utförsåkare som uppsökte Tärnaby sjukstuga inom två dygn efter en skada inkluderades och blev undersökta av en läkare som diagnostiserade, bedömde allvarlighetsgraden och behandlade skadorna. I fyra delstudier analyseras slalomåkning, telemarksåkning och snowboard och det visar sig då att skador är 2-3 gånger vanligare vid snowboardåkning än i samband med skidåkning. Sammantaget är dock skadefrekvensen i utförsåkning inte högre än vid t.ex. fotboll eller bilkörning.

Slalom är den i särklass med utövade sporten av de tre studerade, mer än 80 %, medan snowbordåkning minskat från 25 % i slutet av 1990-talet till numera ca 14 %. I slalom är knäskador vanligast och de kan ge långvariga symtom och sjukskrivning. Knäskadorna är vanligare hos kvinnor (37 %) än hos män (22 %). Vid telemarksåkning dominerar fotledsskador hos nybörjare följt av knäskador. Snowboardåkaren är i allmänhet en yngre person som skadar armen eller, oftast, handleden. Handledsbrott är en vanlig skada i den sporten. Huvudskada drabbar 12-18 % av utövarna i alla studerade aktiviteter. Användandet av hjälm, som förebygger huvudskador, har ökat snabbt de senaste tio åren och ligger numera på ca 70 % i Tärnaby/Hemavan.

I avhandlingen rekommenderas att knäskador i slalom förebyggs genom bättre kunskap om risker i olika fallsituationer och med riktad information till olika riskgrupper. Snowboardåkare, i synnerhet nybörjare, bör använda handledsskydd. Telemarksåkare bör lägga bort ev. gammal utrustning och använda moderna högskaftade plastskor, som förefaller skydda fotleden. Skidanläggningarna bör ta fullt ansvar för allt preventivt skidsäkerhetsarbete. En säkerhetscertifiering av svenska skidanläggningar bör övervägas. Framtida forskning bör inrikta sig på att utvärdera de föreslagna och andra preventionsstrategierna samt undersöka skademönster hos nya aktiviteter, t.ex. ”fun parks”.

Curt Made är född i Flen och blev leg.läkare i Lund 1970. Han är specialistläkare i allmänmedicin och arbetade 1972–2007 i Tärnaby, Västerbottens län. Han är numera bosatt i Mariehamn, Åland, och arbetar i Nesna, Norge. Han kan nås på mobiltelefon 070-629 30 60,
e-post: curt.made@gmail.com

Fredagen den 11 december 2009 försvarar Curt Made, Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln An 18 years survey of ski injuries in Swedish Lapland (18 års uppföljning av skidskador i Tärnaby, Sverige). Disputationen äger rum kl. 13.00 i Vårdvetarhusets aula.
Fakultetsopponent är prof. Bob Johnson, University of Vermont, USA.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-27706