"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-03-09

1,8 miljoner för självporträttsprojekt

NYHET Bildmuseet, Umeå universitet, är en av parterna i "Samtida självporträtt", ett internationellt konstpedagogiskt projekt som fått nära 1,8 miljoner kronor från EUs kulturfond.

I det tvååriga projektet samarbetar konsthögskolor och konstinstitutioner från Sverige, Finland, Irland, Estland och Lettland för att att utveckla konstpedagogiska metoder för självporträtt, inriktade mot särskilda målgrupper.

Projektet Samtida självporträtt fokuserar på individers, lokalsamhällens och europeiska regioners sätt att uttrycka sina olika identiteter genom självporträtt. Konstnärer och konstpedagoger i de fem länderna kommer att arbeta med självporträtt tillsammans med särskilda målgrupper, t ex yrkesgrupper, åldersgrupper eller andra utvalda grupper. Tanken är dels att varje individ ska få synas och höras genom sitt självporträtt, och dels att de samlade självporträtten blir porträtt av lokala och regionala identiteter. Resultatet kommer att presenteras i utställningar i de olika länderna, i publikationer i tryckt och digital form samt i ett internationellt och publikt slutseminarium på Bildmuseet under 2014.

Projektet leds av Åbo Konstakademi (Finland), och förutom Bildmuseet (Sverige), medverkar också National Academy of Arts and Design (Irland), Estonian Academy of Arts (Estland) och International Summer School of Photography (Lettland). Parterna har definierat olika målgrupper för sina workshopar, och kommer att ta sig an projektmålen utifrån sina skilda verksamheter. Konstnärer, konstpedagoger, konststudenter och lärare från de deltagande länderna kommer att få nya perspektiv och idéer att använda i sina professioner.

Kontaktinformation Bildmuseet

Sofia Johansson, intendent
sofia.johansson@bildmuseet.umu.se
090 - 786 93 53

Redaktör: Helena Vejbrink