"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-11-16

18 miljoner till forskning inom humaniora, konst, samhälls- och utbildningsvetenskap.

NYHET Umeå universitet har av Vetenskapsrådet fått nära 18 miljoner kronor för forskning inom humaniora, konst, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap.

Här följer en lista över de forskningsprojekt som fått medel. Mer information om projekten finns i Vetenskapsrådets projektdatabas [vrproj.vr.se] och kontaktuppgifter till forskarna finns i universitetets personalkatalog www.umu.se/sok/personalkatalog

"Översättningsmekanismer i medeltida Europa"

Caroline Boucher, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris, får bidrag för en tvåårig postdok-anställning vid institutionen för historiska studier. Totalt 1 216 000 kronor.

"Främmande nord: Norrland i utländska reseberättelser 1775–1914"

Heidi Hansson, fil dr i engelsk litteraturvetenskap, får sammanlagt 3 090 000 kronor för projektet.

"Äktenskapet, äganderätten och kvinnans emancipation, ca. 1870–1920"

Åsa Karlsson Sjögren, docent i historia, får sammanlagt 2 130 000 kronor under tre år för projektet

"Nätverket Karriärval och vägledning"

Lisbeth Lundahl, professor i pedagogiskt arbete, får sammanlagt 1 053 000 kr för ett nätverk inom projektet.

"Bort från periferin – om flyttningar, försörjningsstrategier och platsdiskurser i den norrländska glesbygden"

Gunnar Malmberg, professor i kulturgeografi, får sammanlagt 2 430 000 kronor under tre år för projektet.

"Studier av kognitiva processer med ett nytt multisensoriskt elektrofysiologiskt paradigm"

Steven Nordin, docent i psykologi, får sammanlagt 1 215 000 kronor under tre år för ovanstående projekt.

"Matematikens och naturvetenskapens texter och språk i prov"

Peter Nyström, fil dr i pedagogik, får sammanlagt 3 miljoner kronor under tre år för projektet.

"Det offentliga talets prosodi"

Eva Strangert, professor i fonetik, får sammanlagt 1 495 000 kronor under tre år för sitt projekt.

"Engagemangets metoder: ett projekt om den epistemologiska relationen mellan samhällsvetenskap och konst"

Elin Wikström, professor i fri konst vid Umeå konsthögskola, får sammanlagt 2 085 000 kronor under tre år för projektet.

Ovanstående beslut om medel har fattats av Vetenskapsrådet under slutet av föregående vecka och har nu offentliggjorts i deras projektdatabas. Beslutet om medel för konstnärligt FoU fattades i september.

Redaktör: Helena Vejbrink