"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-03-26

2 x Mikael Wiberg vid Umeå universitet får 18 miljoner kronor i mål 2-medel

NYHET Interaktionsdesign i extrema miljöer och en ny behandlingsstrategi av nerv och ryggmärgsskador är några av de forskningsprojekt som ska stärka den norra regionens konkurrenskraft och öka sysselsättningen i regionen.

Mikael Wiberg, docent vid institutionen för informatik, tilldelas 4,7 miljoner kronor till interaktionsdesign i extrema miljöer och Mikael Wiberg, professor och överläkare vid enheterna för hand- och plastikkirurgi samt anatomi tilldelas 13,3 miljoner kronor för en helt ny behandlingsstrategi av nerv och ryggmärgsskador.

– Anslagen är naturligtvis mycket glädjande och passar väl in i universitetets prioriteringar inom det strategiska utvecklingsområdet Tillämpad it respektive det starka forskningsområdet Nervsystemet. Precis så här vill universitetet att strukturfondspartnerskapet ska resonera, att man med utgångspunkt från det regionala tillväxtprogrammet ser på vilka områden universitetet kan lämna värdefulla bidrag säger Ulf Edlund, prorektor för samverkan vid Umeå universitet.

Mål 2 ingår i EU:s strukturfonder och ska stärka regionernas konkurrenskraft och öka sysselsättningen. Nutek och Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har beslutat om Mål 2-finansiering av ett antal högprioriterade utvecklingsprojekt däribland de två forskningsprojekten vid Umeå universitet.

Transplantation av humana mesenkymala stamceller

Projektet, som leds av professor Mikael Wiberg, tilldelas totalt 13,3 miljoner kronor av EU:s strukturfonder, landstinget i Västerbotten, Region Västerbotten och Umeå kommun.
– Det handlar om en helt ny behandlingsstrategi av nerv och ryggmärgsskador. I Sverige drabbas tusentals, ofta unga patienter, av nerv- och ryggmärgsskador varje år. Lidandet och den totala kostnaden för samhället är enorma, säger professor Mikael Wiberg.

Projektet sträcker sig över tre år och har en total budget på 30 miljoner kronor som samfinansieras av ett flertal parter, förutom redan nämnda, i huvudsak av Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus.
– Inom norra sjukvårdsregionen, där vi har en omfattande skogs- och gruvindustriell verksamhet, ser vi årligen ett stort antal av dessa patienter. Trots avancerad mikrokirurgisk operationsteknik drabbas de alltid av en livslång invaliditet. Vid ryggmärgsskada avbryts nervförbindelserna mellan hjärnan och resten av kroppen. Trots avsaknad av effektiv kirurgisk behandling för att få nervvävnaden att läka finns förutsättningar att vi med nya tekniker skall kunna utveckla kliniskt tillämpbara behandlingsmetoder även för denna patientgrupp, menar Wiberg.

Målet med projektet är att utveckla en helt ny teknik där donerade mesenkymala stamceller odlas och lagras i en cellbank. Cellerna kan sedan placeras i syntetiska nervprotesrör hos den nerv- eller ryggmärgsskadade patienten och korrigera den nervdefekt som skadan åstadkommit.
– Förutom ett enormt medicinskt framsteg och en avsevärd förbättring av patienternas livssituation har projektet också en stor kommersiell potential, förklarar Mikael Wiberg.

Kontaktperson:

Professor och överläkare Mikael Wiberg E-post: mikael.wiberg@handsurg.umu.se
Tel: 090-786 51 23 090-785 2672 (sekreterare)

Interaktionsdesign i extrema miljöer

Under en treårsperiod kommer en grupp forskare vid institutionen för informatik att bedriva ett forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på interaktionsdesign i och för extrema miljöer med hjälp av avancerad och nydanande informations- och interaktionsteknik som ”Web 2.0”, ”Interaktiv arkitektur” samt ”Cross-Media” med tillämpning inom turism, rymd, industri och mobila tjänster
– Det kan handla om datorskärmar i extrema utomhusmiljöer som den skärm som är inbyggd i ett isblock vid Icehotel och som ger besökarna norrskensprognoser, inbäddade datorer i fysiska byggda miljöer, eller nya innovativa IT-tjänster som möjliggör en sammansmältning av den fysiska och digitala omgivningen. Vi tror mycket på möjligheten att skapa nya IT-tjänster i gränslandet mellan till exempel rymd och turism, förklarar Mikael Wiberg, docent vid institutionen för informatik.

Projektet ”xID 2.0 Interaktionsdesign i extrema miljöer” finansieras med drygt två miljoner kronor av EU. Tillsammans med en finansiering på 750 000 kr från Länsstyrelsen i Västerbotten, 510 000 från Icehotel samt ytterligare medfinansiering från institutionen för informatik uppgår den totala projektbudgeten till närmare 4,7 miljoner kronor.

Kontaktperson:

Projektledare Mikael Wiberg Mobil: 070-662 10 70.
E-post: mikael.wiberg@informatik.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg