"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-10

20 hjärtstartare till Umeå universitet

NYHET Umeå universitet har köpt 20 hjärtstartare för utplacering på campus i Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik. Hjärtstartarna har placerats på strategiska ställen i byggnader där många vistas, till exempel i Lindellhallen.

HjärtstartarePå Campus Umeå kommer det att finnas 14–15 hjärtstartare. Det innebär att Umeå universitet blir en av de arbetsplatser i länet som har flest hjärtstartare. 
Under maj månad finns det chans för universitetets medarbetare och studenter att prova hjärtstartaren under handledning. Visningarna sker vid lunchtid under ungefär en timme.

21 maj: Lindellhallen utanför Universitetsbiblioteket
23 maj: KBC-huset i närheten caféet
25 maj: vid Samverkanshusets huvudentré
28 maj: på Konstnärligt campus i närheten av restaurangen

Under tiden någon hämtar hjärtstartaren är det mycket viktigt att någon påbörjar hjärt- och lungräddning så fort som möjligt.  När hjärtstartaren kopplats på så analyserar den hjärtverksamheten och talar om vad som ska göras och om den manuella hjärt- och lungräddningen utförs korrekt.

Trots den stora satsning som nu görs på hjärtstartare så täcker det inte alla universitetets byggnader och arbetsplatser, varför det inför nästa år kommer att göras en kompletterande översyn.

Var finns hjärtstartarna placerade?

På Campus Umeå:1) Fysikhuset – plan 2 i korridor norra sidan utanför fikarummet
2) KBC-huset – plan 5 (EMG) på vänster sida när man kliver ur hissen, bredvid brandfilt
3) KBC-huset – plan 3 på väster sida mitt mellan toaletterna vid fiket
4) Naturvetarhuset – plan 3 i korridor vid övergången mot Universum/lärarutbildningen, mitt emot Kyrkan på campus5) Naturvetarhuset – plan 3 i korridor, norra sidan nära övergången till Biologihuset6) Aula Nordica – på tegelväg i samlingsområde, norra väg vid brandslangen utanför Umeå Congress
7) Lärarutbildningshuset – vid fiket direkt under TV:n 8) Samhällsvetarhuset/Universitetsbibliotek – placering plan 2, Lindellhallen mitt mellan dörrar till UB 9) Samhällsvetarhuset – plan 2 korridor mitt emot Servicecenter (utanför fiket)
10) Humanisthuset – plan 2 (i mitten av Humanisthuset) mitt emellan Korridor ”C2” och ”E2”11) Beteendevetarhuset – vid fiket i korridor, norra väg (korridor som också leder till Norra Beteendevetarhuset)
12) MIT-huset – plan 2 i västra korridoren utanför vaktmästeriet (vid fiket)
13) TFE – plan 3 vid trappor i korridor ”A” närmast Skogis

14) Förvaltningshuset – vid fiket södra entré ovanför glassmaskin.

Utanför Campus Umeå:15) Konstnärligt campus – placering vid fiket Hansson och Hammar16) Örnsköldsvik
17) Skellefteå
18) Abisko (Kiruna)
19) Vårdvetarhuset – plan 3 i korridor vid trappan

För kompletterande information;
Linda Johansson, linda.johansson@tfe.umu.se, 090-786 67 11Huvudarbetsmiljöombud 
Dan Eriksson, dan.eriksson@adm.umu.se, 090-786 55 51
Arbetsmiljösamordnare, Lokalförsörjningsenheten

Redaktör: Annica Höglund