"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-11-15

20 infrastrukturmiljoner till fyra Umeåforskare

NYHET Vetenskapsrådet har beviljat fyra huvudsökande vid Umeå universitet sammanlagt minst 20 miljoner kronor för de närmaste åren till infrastrukturer för forskning. Tre bidrag gäller uppbyggnad av stora databaser och den fjärde en nationell resurs för avancerad biomedicinsk avbildning.

De forskningsinfrastrukturer som får bidrag från Vetenskapsrådet ska vara av brett nationellt intresse och bli en resurs för forskare från universitet och högskolor i hela landet. I ansökan ska finnas en plan som beskriver hur infrastrukturen ska göras tillgänglig för andra forskare. Det ska också framgå hur potentiella användare löpande ska få information om infrastrukturens möjligheter och hur man kommer att tillhandålla användarservice. Infrastrukturen ska ledas av en oberoende styrelse som inte är knuten till ett specifikt lärosäte.

För stora databaser beviljades i år sammanlagt 11 bidrag bland 38 ansökningar från hela landet och för dyrbar utrustning (mer än 2 miljoner kronor) beviljades 10 av 41 ansökningar. För enskilda forskargruppers utrustning ansvarar lärosätena numera själva.

Alfabetisk lista över mottagarna vid Umeå universitet

Stora databaser

Anders Brändström, Institutionen för idé- och samhällsstudier och Demografiska databasen: En ny mjukvaruplattform för systematisk och standardiserad registrering och länkning av individdata;
7 837 000 kronor 2013-2015.

Jonas Edlund, Sociologiska institutionen: International Social Survey Program: värderingsförändringar i Sverige och omvärlden;
2 531 000 kronor 2013-2015.

Pär Stattin, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, urologi: Prostatacancer-databas Sverige (PCBaSe) ACCESS: Online access och databerikning för forskning i stora svenska databaser;
7 626 000 kronor 2013-2015.

Dyrbar vetenskaplig utrustning

Helena Edlund, Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM): En nationell bio-imagingresurs för MR och nanoPET-CT för in-vivoavbildning inom grundläggande och translationell biomedicinsk forskning;
belopp fastställs senare.

Kontaktuppgifter till forskarna kan hämtas via
http://www.umu.se/sok/personalkatalog