"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-11-05

20 miljoner till forskning om framtidens datacenter

NYHET Virtuella datorresurser som automatiskt anpassar kapaciteten efter tillämpningarnas behov och som slukar så lite energi som möjligt. Det är målet för ett forskningsprojekt som nu tilldelats 20 miljoner kronor av Vetenskapsrådet. Projektet leds av professor Erik Elmroth, Umeå universitet.

Vetenskapsrådets anslag går till en gemensam grupp forskare vid Umeå universitet och Lunds universitet under ledning av professor Erik Elmroth, institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet. Forskarna ska utveckla metoder och verktyg för att göra datacentra mer effektiva och mer dynamiska samtidigt som datacentrens energiförbrukning ska vara så låg som möjligt.

Projektet, som går under namnet Cloud Control, är inriktat mot utveckling av nya metoder för automatisk hantering av resurser och tjänster i framtida elastiska datormoln. Syftet är att i datacenter skapa virtuella datorresurser som automatiskt anpassar kapaciteten efter tillämpningarnas behov, för att ge så stabil prestanda som möjligt med acceptabla kostnader och energiåtgång.

De virtuella datorresurserna är skapade utifrån ett distribuerat system med virtuella maskiner som grundläggande byggstenar och ett management-system för att effektivt hantera dem. Projektets ansats är att skapa ett system av samverkande regulatorer som optimerar hanteringen av datacentrets resurser under hela den tid som en applikation körs.

Dessa framtida datacenter kommer att vara en nyckelkomponent för det digitala samhället tack vare sin flexibilitet och kapacitet att lagra och bearbeta information i en skala som långt överskrider den teknik som finns tillgänglig idag.

Erik Elmroths framgångsrika forskningsgrupp är väl etablerad på den europeiska forskningsarenan och deltar i såväl storskaliga nationella som internationella projekt. Det nu aktuella projektet Cloud Control kommer att pågå fram till 2016.

Text: Mikael Hansson

För ytterligare information, kontakta gärna:

Erik Elmroth, professor i datavetenskap, Umeå universitet
E-post: elmroth@cs.umu.se Telefon: 090- 786 69 86
Mobil: 070-315 3928

Redaktör: Ingrid Söderbergh