"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-12-17

20 miljoner till forskning om träds resistens mot parasiter

NYHET Ett forskarlag, lett av Stefan Jansson, Umeå Plant Science Centre, har tilldelats 20 miljoner kronor för att forska om träds resistens mot parasiter.

Forskarna ska arbeta med att komma tillrätta med ett av de stora problemen för svenskt skogsbruk, snytbaggen, en liten skalbagge som är en svår skadegörare på unga gran- och tallplantor. De kommer även att studera naturlig variation bland aspar för at förfina metoderna att förstå vilka gener gör träd resistenta mot skadedjur, med målet att på sikt förbättra förädlingen av barrträd. I projektet ingår även forskare från SLU och KTH.

Det är Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, som fördelat totalt 400 miljoner kronor till forskning som på flera års sikt kan komma att lösa några av vår tids största hälso- och samhällsproblem.

Även förra veckan fick forskare vid Umeå Plant Science Centre, däribland Stefan Jansson, ett glädjande besked om ett stort forskningsanslag. Det handlade om 75 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för att kartlägga granens arvsmassa. Denna forskning bedrivs i samarbete med Kungliga tekniska högskolan och Karolinska institutet i Stockholm.

De två projekent har många beröringspunkter och kommer att leda till nya möjligheter att ta fram bättre och friskare plantmaterial för det svenska skogsbruket.

För ytterligare information, kontakta: Stefan Jansson, professor vid Umeå Plant Science Centre Telefon: 070 - 677 23 31
E-post: stefan.jansson@plantphys.umu.se

Redaktör: Karin Wikman