Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 15 maj, 2018

20 miljoner till forskningsprojekt inom samhällssäkerhet

NYHET Statsvetenskapliga institutionen har, tillsammans med Lunds universitet och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), vunnit en utlysning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om 20 miljoner kronor.

Projektet Kritiska flöden och försörjningskedjor under hot i förändring är tvärvetenskapligt och ska undersöka hur olika typer av kriser i samhällsviktig verksamhet kan undvikas och hanteras. De ska exempelvis undersöka sektorerna energiförsörjning, livsmedel, kommunikation samt hälso- och sjukvård. Centralt är också att diskutera påverkan från antagonistiska hot och förändringen av civilt försvar. Projektet är femårigt och leds från Umeå av docent Niklas Eklund.