Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 10 nov, 2016

20 miljoner till innovationer inom hälsovård

NYHET Nya metoder för innovation inom hälsa och omsorg ska tas fram. Informatik, Sliperiet och Centrum för genusstudier är några av deltagarna i projektet.

Innovation+ är nyckelordet när Västerbottens läns landsting, Regionförbundet i Västerbotten, Umeå universitet, länets tre största kommuner och företag i länet nu ska förnya vård och omsorg.

Totalt satsas drygt 20 miljoner kronor i det treåriga projektet, varav hälften är stöd från EU:s regionala utvecklingsfond. Huvudmålet är att utveckla ett stödsystem för innovationer i hälso- och sjukvården, där fler produkter och tjänster ska bli till genom en effektivare kedja från forskning till marknad.

Långsiktigt arbete med innovationer

– Med Innovation+ vill vi skapa en struktur för långsiktigt arbete med innovationer. Företag och personer med idéer och innovationer ska få en enklare väg till kontakt med användarna. Jag ser fram emot att både skapa mötesplatser för samverkan mellan aktörer och att främja ökat kvinnligt företagande, säger Jannike Lindberg, projektledare.

Företag i regionen behöver nå rätt kontaktpersoner hos landstinget och i grunden förstå utmaningar och behov i vård och omsorg. De behöver också smidigt få kontakt med rätt enheter i landsting och kommuner för att testa och utveckla sina produkter.

Genom hjälp till affärsutveckling ska Innovation + stödja anställda med innovativa idéer samt små och medelstora företag med innovativa produkter. För att öka norra regionens kapacitet att delta i större EU-ansökningar ska projektet också bygga nätverk med andra regioner.

Nya metoder för innovation

Också på universitetet är man positiv:

– Vi ser fram emot att arbeta med innovationsprocesser inom vård och omsorg. Medarbetarnas kompetens i kommuner, landsting och privata företag kan tillsammans generera givande lösningar. Att utforska metoder och verktyg för att stödja innovation inom just detta område ser vi som mycket värdefullt, menar Karin Danielsson, universitetslektor vid institutionen för informatik vid Umeå universitet.

Arenor för öppen innovation

Under projektets tid arrangeras också arenor för öppen innovation. Marlene Johansson vid Sliperiet, universitetets tvärvetenskapliga innovationsmiljö, ser stora möjligheter:

– I Sliperiets verkstäder och studios kan vi i ett tidigt skede testa nya idéer, arbeta med visualisering och framtagning av prototyper. Med de verktyg vi har för digital fabrikation i huset kan vi gå så mycket snabbare från idé till modell eller färdig prototyp, säger Marlene Johansson.

– Det vi gör är att arbeta fram en metodik som kan vara till stöd för kommuner, landsting och företag samt komma allmänheten till nytta, säger Karin Danielsson.

Bilden ovan: De vill se fler innovationer inom hälsa och omsorg. Bakre raden: Emina Kovacevic, Skellefteå Science City, Emmy Sundin, Näringslivsservice Umeå kommun, Nils Sandberg, Innovationsslusen VLL, Örjan Norberg, FoU VLL, Tomas Gustafsson, Innovationsslusen VLL, Ronny Lundström, FoU VLL), Robyn Schimmer, Informatik Umeå universitet.
Främre raden: Marlene Johansson, Sliperiet, Kristina Larsson, Enheten utveckling Socialtjänst Umeå kommun, Anna Croon Fors, Informatik/UCGS, Jannike Linberg, Innovation+, Sara Nilsson, Innovation+, Karin Danielsson, Informatik Umeå universitet, Fredrik Öberg, FoU VLL, Malin Ackermann, Lycksele kommun.

Redaktör: Mikael Hansson