"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-06-26

20 miljoner till innovativ industriteknologi

NYHET Vinnova satsar 10 miljoner kronor på konsortiet runt UMIT Research Lab vid Umeå universitet. Medverkande industrier går in med lika mycket medel. Med smartare metoder för simulering ska nu framtagandet av nya industriprodukter bli effektivare.

Det projekt som beviljats medel går under namnet "Simovate” och syftar till att öka konkurrenskraft och tillväxt i fordons-, verkstads- och processindustrin. Målet är att integrera verktyg och metodik för hela framtagningsprocessen – idé, koncept, system, träning och marknadsföring.

Martin Servin är koordinator vid UMIT:
– Idag arbetar man oftast med vitt skilda simuleringsverktyg och modeller för prototyper i olika delar av processen. Det både hämmar innovationsförmågan och kostar onödigt mycket tid och pengar.

– Tiden är nu mogen att bryta de här barriärerna. I konsortiet finns nyckelteknologi och kunskap som gör det möjligt. Vi kommer att demonstrera lösningarna i skarpa tillämpningsprojekt.
I motiveringen för beslutet poängterar Vinnova att konsortiet befinner sig i den absoluta framkanten. Det finns goda möjligheter att de ska bli internationellt ledande med den nya teknologin, som saknar motsvarighet i såväl Sverige som andra länder.

Projektet har en budget på 20 miljoner kronor där Vinnova och industrin går in med lika mycket medel. Konsortiet leds av UMIT Research Lab. I övrigt ingår Algoryx Simulation, Atlas Copco, Enmesh, Linköpings universitet (PELAB), LKAB, Optimation, Oryx Simulations, SKF, Skogforsk, Svea Teknik, Volvo Construction Equipment, Volvo Lastvagnar.

Konkurrensen inom Vinnovas satsning på utmaningsdriven innovation har varit stenhård. 600 konstellationer sökte medel till en förstudie, endast 70 av dem fick sina anslag beviljade, däribland projektet Simovate. För den nästa fasen har Vinnova nu totalt delat ut 280 miljoner kronor.
– Vi är ett av de 30 lyckliga konsortierna som nu tagit oss hela vägen till nästa fas som löper under 24 månader. Under 2014 kommer några av de mest lovande projekten att kunna beviljas ytterligare finansiering. Då handlar det om att sprida innovationerna till svenskt näringsliv och offentlig sektor, avslutar Martin Servin.

Läs mer:

Vinnovas pressmeddelandeVinnovas satsning "Utmaningsdriven innovation"SimovateUMIT Research Lab:

För ytterligare information, kontakta gärna:

Mats G Larson, projektledare, UMIT Research LabTelefon: 090-7865502, 070-2680923
E-post: mats.larson@math.umu.se

Martin Servin, koordinator, UMIT Research LabTelefon: 090-7866508
E-post: martin.servin@physics.umu.se

Redaktör: Karin Wikman