"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-11-02

20 miljoner till molnforskning

NYHET När Vetenskapsrådet fördelar anslag inom satsningen ”Det digitaliserade samhället – i går, i dag, i morgon” går det enskilt största bidraget, 20 miljoner kronor, till ett gemensamt projekt mellan forskare vid Umeå universitet och Lunds universitet under ledning av professor Erik Elmroth.

Maximal utdelning får professor Erik Elmroth vid institutionen för datavetenskap när Vetenskapsrådet delar ut sitt rambidrag inom den speciella satsningen på ”Det digitaliserade samhället – i går, i dag, i morgon”. Stödet är riktat till projektet Kapacitetshantering för datormoln i en gemensam satsning av forskare i Umeå och Lund.

Erik Elmroth leder en forskargrupp vid institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet med fokus på distribuerade system och virtuell IT-infrastruktur, något som ofta kallas cloud and grid computing. Forskningen fokuserar på metoder, algoritmer, arkitekturer och programvarudesign för storskaliga distribuerade IT-system och elastiska federerade datacenter, för tjänster ute på nätet eller användning internt inom företag.

Underlättar vid belastningtoppar

Elasticiteten gör det möjligt att automatiskt och inom loppet av minuter öka eller minska datorkapaciteten för IT-tjänster för att på så sätt hantera både stora och snabba förändringar i kapacitetsbehov. Målet med forskningen är en elastisk infrastruktur som automatiskt kan anpassa sig efter användarnas behov och placering.

– Tänk dig till exempel datorerna bakom en nyhetssajt på internet i samband med en stor nyhetshändelse, som när flygplanen flög in i tornen i New York. För att klara belastningen kan kapaciteten behöva mångdubblas inom loppet av minuter, och det helst helt automatiskt. Om det sedan visar sig att den mesta användningen kommer från en viss geografisk region, som till exempel ett visst land, så kan det också vara en fördel att tjänsten automatiskt förflyttar sig till datorer i det landet, har Erik Elmroth tidigare förklarat i en intervju för Allehanda.se.

Väl etablerat

En elastisk infrastruktur är också intressant då man har regelbundna belastningstoppar, till exempel under några dagar per månad i en bank eller några dagar per år för skattedeklarationen på nätet, eller oplanerade belastningstoppar för nyhetssajter vid stora nyhetshändelser. Som komplement till elasticiteten kan systemen dessutom optimeras för geografiska aspekter i användningsmönster och dynamiskt flytta tjänster närmare stora användargrupper.

Den framgångsrika gruppen är väl etablerad på den europeiska forskningsarenan och deltar i såväl storskaliga nationella som internationella projekt.

Redaktör: Mikael Hansson