"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-10-03

20 miljoner till samhällsvetenskaplig forskning från Forte

NYHET Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har beslutat att ge nästan 20 miljoner kronor i stöd till sex nya forskningsprojekt inom samhällsvetenskap vid Umeå universitet. Här presenteras hela listan.

2013-0244

Carin Ulander-Wännman, juridiska institutionen

1 663 500 kr
Arbetstagares rätt och skyldighet till kompetensutveckling
i bestående anställning - viktiga komponenter för arbetstagarnas sysselsättningstrygghet
2013-0299 Eva Wikström, institutionen för socialt arbete 3 225 000 kr
Juniorforskare: Villkorad etablering? Förutsättningar och styrning av unga nyanländas arbetsmarknadsetablering
2013-0342 Ida Öun, sociologiska institutionen 3 730 000 kr
Ett familjevänligt arbetsliv? Politik och praktik i tvåförsörjarsamhället
2013-0345 Rune Åberg, sociologiska institutionen 2 490 500 kr
Förändring av jobbstrukturen och strukturering av livsvillkoren
2013-0741 Maria Bengtsson, Handelshögskolan 2 730 000 kr
Att hantera paradoxen att samtidigt samarbeta och konkurrera
2013-1313 Rikard Eriksson, institutionen för geografi och ekonomisk historia 4 730 000 kr
Kreativ förstörelse, förstörande förstörelse och regional arbetsmarknadsdynamik: Longitudinella individbanor från regional kris till nya framgångsrika kombinationer?

Redaktör: Eva Stoianov