"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-11-18

20 miljoner till tio forskningsprojekt vid Umeå universitet

NYHET Tio forskningsprojekt vid Umeå universitet får dela på 20 miljoner kronor i årets stora utdelning från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). Projekten handlar bland annat om sociala medier, familjer, utbrändhet, trafikavgaser och arbetskraftsrörlighet.

Totalt beviljar forskningsrådet drygt 213 miljoner kronor till 89 forskningsprojekt inom områden som arbete, jobbtillväxt, utbildning och ledarskap.

Följande tio projekt vid Umeå universitet har beviljats stöd (mottagare i alfabetisk ordning):

Ulrika Aasa, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, sjukgymnastik: En andra uppföljning av levnadsvanor, fysisk kapacitet, arbetsmiljöfaktorer och hälsa hos de 425 svenska män och kvinnor som nu fyllt 50 år och tidigare undersöktes när de var 16 och 34 år, 1 006 000 kronor.

Evelyn Khoo, institutionen för socialt arbete: Upplevelsen av sammanbrott vid samhällsvård för barn, 2 160 000 kronor.

Elin Kvist, Umeå centrum för genusstudier (UCGS): Rena hem – rena arbeten? – jobbtillväxt i den privata tjänstesektorn, 2 000 000 kronor.

Bernt Lindahl, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin: Kostens sammansättning – metabol reglering och långsiktig följdsamhet, 1 100 000 kronor.

Simon Lindgren, sociologiska institutionen: Sociala medier och politiskt deltagande,
2 521 000 kronor.

Urban Lindgren, kulturgeografiska institutionen: Arbetskraftsrörlighet och företagens konkurrensförmåga – Den geografiska närhetens betydelse för spillövereffekter och kunskapsflöden, 3 000 000 kronor.

Lars Modig, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, yrkes- och miljömedicin: Trafikavgaser och risken att utveckla astma hos vuxna – en studie inom Respiratory Health In Northern Europe (RHINE)-kohorten, 2 800 000 kronor.

Lennart Nygren, institutionen för socialt arbete: Socialt arbete i familjer med komplexa behov – om familjen som bas för insatser i svensk socialtjänst, 1 860 000 kronor.

Gunilla Strandberg, institutionen för omvårdnad: Samvetsstress och utbrändhet bland personal inom äldreomsorg – en intervention, 1 240 000 kronor.

Priyantha Wijayatunga, statistiska institutionen: Bayesianska grafiska modeller för prediktion av arbetslöshetsvaraktighet, 2 300 000 kronor.

Läs mer på FAS webbsida

Redaktör: Camilla Bergvall