"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-09-27

200 miljoner kronor till skogsforskning vid UPSC

NYHET Umeå Plant Science Centre, vid Umeå universitet och SLU i Umeå, har utsetts till en av fyra starka forskningsmiljöer som bildar Sveriges första Berzelii Centra. Det innebär att UPSC kommer att få omkring 200 miljoner kronor under tio års tid och ett närmare samarbete med skogsnäringen.

Umeå Plant Science Centre är en världsledande forskningsmiljö inom växtbioteknik där internationellt ledande grundforskning kopplas ihop med utveckling av framtida produkter och processer inom jord- och skogsbruk. Anslaget innebär att ett UPSC centrum för skogsbioteknik nu kommer att bildas. Från Vetenskapsrådet, VR, och Vinnova tilldelas centrumet 100 miljoner kronor. Umeå universitet, SLU och SweeTree Technologies, Sveaskog, Holmen Skog och Bergvik Skog står för ytterligare 100 miljoner kronor. Även branschorganisationen Skogsindustrierna är med i samrabetet.

– Det här känns otroligt skönt. Det ger oss en långsiktig stabilitet som vi behöver. Vi är till 80 procent beroende av extern finansiering. Det här betyder att vi kan behålla våra toppforskare och rekrytera tre till fyra nya gruppledare, säger Ove Nilsson, professor i växters reproduktionsbiologi och föreslagen centrumledare.

Riktlinjerna från VR och Vinnova är att de som utses till Berzelii Centra ska bedriva excellent grundforskning och ha en tydlig ambition att utveckla samverkan med näringsliv och offentlig verksamhet för att på sikt kunna nyttigöra forskningen genom kommersiella tillämpningar. Bland 22 inskickade förslag från landets lärosäten har fyra forskningsmiljöer valts ut. Förutom Umeå så gick ett centrum till Stockholms universitet, ett till Uppsala och ett till Karolinska institutet.

– Det här är mycket glädjande. Vi har nu på kort tid fått två starka forskningsmiljöer. Först en i Linnéutlysningen och så nu i Berzeliiutlysningen. Det visar att vår forskning håller excellent kvalitet, framhåller Göran Sandberg rektor vid Umeå universitet.

– Utomordentligt glädjande för SLU och för Umeå! säger SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse i en kommentar.

Det nya centret kommer att befästa och stärka forskningsmiljön i växtbioteknik ytterligare. Här finns också goda möjligheter att utveckla samverkan med näringslivet. UPSC centrum för skogsbioteknik kommer att bestå av 24 forskargrupper inom UPSC som i dagsläget jobbar med olika forskningsinriktningar. Dessa ska nu arbeta gemensamt runt vissa centrala frågeställningar rörande trädens biologi.

– Det här är ett ganska ovanligt sätt att jobba på men vi tror att det kommet att vara mycket fruktbart och leda till nya rön. Fokus kommer att ligga på grundforskning men vi ska koncentrera oss på sådant som är av central betydelse inom skogsnäringen och som på sikt kan komma att tillämpas, förklarar Ove Nilsson. En viktig del i projektet är just samarbetet med skogsindustrin.

Kontaktpersoner: Ove Nilsson, professor
Mobil: 070-286 90 82

Göran Sandberg, rektor Umeå universitet Tel: 090-786 53 50
Mobil: 070- 318 12 75

Torbjörn Fagerström, prorektor SLU Tel: 018-67 20 22
Mobil: 070-519 20 22

Redaktör: Carina Dahlberg