"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-12-20

2023 EISCAT Radar School i hjärtat av Arktis

NYHET Postdoktor Juan Carlos Araujo-Cabarcas deltog i EISCAT Radar School i Kilpisjärvi, Finland. Deltagandet finansierades av Arktiskt centrum vid Umeå universitet.

Den 14–19 augusti 2023 deltog postdoktor Juan Carlos Araujo-Cabarcas i EISCAT Radar School i Kilpisjärvi, Finland. Han är postdoktor vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå universitet. Deltagandet möjliggjordes av medel från Arktiskt centrum vid Umeå universitet.

Vad är EISCAT Radar School?

Araujo-Cabarcas börjar med att förklara att det finns två viktiga forskningsplatser nära Kilpisjärvi som är designade för att samla in data från atmosfären och jonosfären med hjälp av ”Incoherent Scatter Radar (ISR)”-tekniker: KAIRA och nybyggda EISCAT_3D. De ger båda information om de komplexa systemen i atmosfären och samspelet mellan solen och jorden.

– International EISCAT Radar School är en utbildningskurs för nya användare av ISR oavsett skede i sin forskarkarriär. Kursen är en del av förberedelserna för EISCAT_3D och täcker alla väsentliga aspekter av de nuvarande ISR-systemen, inklusive vetenskapsprogrammet. Kursen hade stort fokus på praxis, med aktiviteter såsom grupparbeten med deltagare från hela världen där vi fick arbeta med verkliga data. Det fanns dedikerade radarexperiment för varje grupp, och grupperna analyserade data och presenterade sina resultat under ledning av erfarna instruktörer, meddelar Araujo-Cabarcas.

Han fortsätter att beskriva kursens innehåll.

– Kursen innehöll en introduktion till de elektromagnetiska egenskaperna hos jordens atmosfär ur ett fysiskt perspektiv, följt av en diskussion om detaljerna kring teorin om ISR och relevanta ämnen om signalbehandling för mätningar i jonosfären. Sedan fanns det en hel del praktiska moment där vi fick möjlighet att omsätta många av de tekniska detaljerna kring datainsamling och dataefterbehandling i praktiken.

Araujo-Cabarcas tillägger också att de fick besöka KAIRA och EISCAT_3D.

– Genom att se anläggningarna fåt deltagarna en mer fullständig förståelse för de system som används för att studera jonosfären.

Vad tyckte du om utbildningskursen?

Araujo-Cabarcas tycker att kursen var mycket relevant.

– Föreläsningarna var utformade så att deltagare från en bred bakgrund skulle kunna förstå ämnena och vid behov kunna skaffa sig djupare kunskaper. Innehållet i kurserna hade ett brett perspektiv där olika befintliga mätsystem sattes i fokus, vilket är mycket relevant för oss analytiker, nämner han.

Hur gynnade kursen dig som forskare?

– Just nu arbetar jag med projektet Visualization of the Atmosphere (VisA) och designar en plattform för efterbearbetning och visualisering av autentisk atmosfärisk EISCAT_3D-data i den arktiska regionen. De begrepp och verktyg som jag lärde mig i EISCAT Radar School bidrog till att stärka min tekniska kunskap om datainsamling från radarsystem i den arktiska regionen i Fennoskandinavien. Dessutom fick jag träffa och ha givande diskussioner med viktiga ledare inom området jonosfärisk vetenskap.

Studien av jonosfären ger viktig förståelse för rymdväder och har visat sig vara avgörande för att förstå nuvarande klimattrender.

Vilken betydelse hade kursen för Arktis?

Araujo-Cabarcas förklarar att den arktiska regionen är särskilt viktig för studiet av atmosfären och samspelet mellan solen och jorden.

– Det är till exempel i den arktiska regionen vi upplever norrsken på grund av kopplingen mellan solvinden och jordens magnetosfär. Studiet av jonosfären ger viktig förståelse för rymdväder och har visat sig vara avgörande för att förstå nuvarande klimattrender. Korrekt modellering av förändringar i jonosfären är ett direkt sätt att förstå uppvärmningen av atmosfären och klimatförändringarna.

Han nämner också fördelarna med EISCAT_3D-stationen och med att stärka den skandinaviska infrastrukturen.

– Utvecklingen av EISCAT_3D i den arktiska regionen möjliggör för forskare att inhämta värdefulla mätningar för att öka förståelsen av norrsken, rymdväder, klimat och andra intressanta atmosfäriska fenomen. Dessutom gör förstärkningen av den nuvarande Fennoskandinaviska infrastrukturen det möjligt för forskare från universitet i Sverige, Norge och Finland att producera bättre vetenskap och spela en ledande roll inom atmosfärsvetenskap, vilket garanterat bir en hållbar och självkörande uppåtgående spiral.

Juan Carlos Araujo-Cabarcas
Övrig/annan befattning, postdoktor
E-post
E-post