"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-02-05

21 miljoner till matematikforskning i Umeå

NYHET Stiftelsen för Strategisk forskning, SSF, beviljar Mats G Larson vid Umeå universitet 21 miljoner kronor till forskning om nya datorbaserade metoder för att simulera fysikaliska fenomen. Forskningsprogrammet ingår i en nationell satsning för att stärka svensk matematikforskning.

– Beskedet känns väldigt roligt och perfekt timing eftersom vi redan fått en bra start i projektet med flera lovande resultat, säger Mats G. Larson, professor vid institutionen för matematik och matematisk statistik.

Projektet fokuserar på utveckling av nya datorbaserade metoder för simulering av fysikaliska fenomen till exempel hållfasthet, vågutbredning och vätskors flöde, i komplexa och dynamiska geometrier. De nya metoderna gör det möjligt att effektivt simulera problem där geometrin genomgår stora förändringar eller är komplicerad.

– Speciellt kommer vi att studera problem där en optimal geometri ska bestämmas för ett visst syfte, till exempel hur en mekanisk komponent ska utformas för att vara så lätt som möjligt och samtidigt kunna bära en viss last.

Arbetet fokuserar både på utveckling och matematisk analys av nya metoder samt implementation och tillämpning i samarbete med industrin. Metoderna kan användas för digital utveckling och optimering av nya produkter.

Projektet är ett samarbete mellan Umeå universitet, Högskolan i Jönköping och Linköpings universitet.

Biografi:

Mats G. Larson är professor i tillämpad matematik vid Umeå universitet sedan 2004. Han är också projekt ledare för UMIT Research Lab.
Mats G. Larsons akademiska bana började på Chalmers i Göteborg. Han tog civilingenjörsexamen där 1992 och doktorsexamen år 1997 i tillämpad matematik. Därefter gjorde han sin postdoktortjänst vid Stanford University, Mechanical Engineering. Sedan återvände han till Chalmers och en tjänst som forskarassistent vid institutionen för matematiska vetenskaper. Under denna tid kvalificerade sig han sig för docentkompetens.

Om anslaget:

Mats G Larson, Umeå universitet, beviljas 21 miljoner kronor under en femårsperiod för projektet ”Skurna finita element, geometri och designoptimering”

SSF:s styrelse delar ut sex stycken rambidrag på mellan 17 och 21 miljoner kronor vardera inom forskningsprogrammet Tillämpad matematik. Programmet ingår i en gemensam satsning på närmare en halv miljard för att stärka svensk matematikforskning som SSF gör tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Vetenskapsrådet.

64 ansökningar kom in, 8 eller 12,5 % hade kvinnlig huvudsökande. Sex projekt beviljades medel, vilket innebär att beviljandegraden är 9,4 %, (16,7% för kvinnor).

http://www.stratresearch.se/sv/ssf/Nyheter/2014/120-miljoner-till-tillampad-matematik/

För mer information, kontakta gärna:

Mats G Larson, institutionen för matematik och matematisk statistik.Telefon: 070-268 09 23
E-post: mats.larson@umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh