"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-03-09

23 miljoner kronor till forskning om Europas framtida skattepolitik

NYHET Åsa Gunnarsson, professor i juridik, är som första forskare vid Umeå universitet koordinator för ett projekt som beviljats medel inom den del av Horisont 2020 som heter "Samhälleliga utmaningar". Denna del av Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, finansierar forskningsinsatser som bidrar till att lösa de utmaningar som EU och resten av världen står inför.

I ett projekt om hållbara, effektiva och rättvisa skatter ska en internationell forskargrupp ta fram strategier och rekommendationer om hur EU ska utveckla sin skattepolitik. Denna tvärvetenskapliga grupp består av forskare från nio universitet i Europa samt ett i Brasilien och ett i Kanada. Arbetet kommer att pågå under fyra år med start nu i mars. Åsa Gunnarsson vid Juridiskt forum på Umeå universitet ska leda projektet Revisioning the ”Fiscal EU”: Fair, Sustainable, and Coordinated Tax and Social Policies. 

FairTax kommer kritiskt studera vad som krävs för att åstadkomma likriktade regelverk, institutioner och ekonomiska system utifrån många olika aspekter på de sociala och ekonomiska utmaningar som EU står inför. Det finns grundläggande politiska, rättsliga, praktiska och kulturella skillnader mellan EU:s länder som utgör hinder för enhetliga skattesystem och samordnad skatteadministration.

– Denna komplexitet brukar vanligen inte beaktas i skatteforskning som snarare försöker isolera skatteproblem från en bredare samhällskontext, hävdar Åsa Gunnarsson. I FairTax bygger vi istället in skatternas betydelse för olika samhällsproblem i våra forskningsfrågor.

– Massprotesterna mot pensionsskatten på Irland är exempel som tydligt visar på vilka allvarliga förtroendekriser som uppstår när sambandet mellan vad som betalas in i skatt och som sedan betalas ut i sociala förmåner försvinner. Ett annat samhällsproblem är att många skattesystem i kombination med bidragssystemens utformning missgynnar kvinnors möjlighet till egen försörjning, säger Åsa Gunnarsson.

FairTax lyfter fram att skatterättvisa utgör en ledstjärna för projektets forskning om hur långt EU:s skattepolitik och centrala förvaltning får, kan och vill styra över medlemsländernas skattelagar. Skattebaserna ska vara hållbara och samtidigt uppfylla målen om god miljö, ekonomisk tillväxt och social trygghet. Motstridiga intressen, global skattekonkurrens och skatteparadisens utbredning underminerar dessutom möjligheterna att ens nå halvvägs till de skattepolitiska idealen om goda skattesystem och hög skattemoral.

– FairTax vill visa på nya vägval för europeisk skattepolitik, avslutar Åsa Gunnarsson.

Läs mer om projektet

Läs mer om Horisont 2020

För mer information, kontakta gärna:

Åsa Gunnarsson, Juridiskt forum, Umeå universitetTelefon: 090-786 59 31
E-post: åsa.gunnarsson@umu.se

Redaktör: Eva Stoianov