"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-11-17

23 miljoner till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap

NYHET Riksbankens jubileumsfond har beviljat medel till åtta forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap vid Umeå universitet. Sammanlagt får universitetet nära 23 miljoner kronor.

Följande forskningsprojekt har fått anslag:

Från värdeskapande till värdeskadande processer:
En studie av ny Internetteknik och dess betydelse för digitala affärer

JONNY HOLMSTRÖM, Institutionen för informatik, får 900 000 kr.
Mer information och kontaktuppgifter

Identifiering av imiterade röster: ett forskningsprojekt med applikationer för rättsväsendet och säkerheten

KIRK SULLIVAN, lingvistik, får sammanlagt 4,3 miljoner kronor i fortsättningsanslag.
Mer information och kontaktuppgifter

Matematikens ontologi och kunskapsteori:
En kritisk analys av den nyfregeanska riktningen i matematikens filosofi

STEN LINDSTRÖM, filosofi, får 1 miljon kronor för sitt projekt
Mer information och kontaktuppgifter

Musik och politik på 1970-talet: politiseringen av ett fält

ALF ARVIDSSON, etnologi, får 950 000 kronor för sitt projekt.
Mer information och kontaktuppgifter

Möten mellan världar – en tvärkulturell studie av interaktion mellan jägar-samlarsamhällen och jordbrukssamhällen under förhistorisk tid

PÄR NORDQUIST, arkeologi, får 1,2 miljoner kronor för sitt projekt
Mer information och kontaktuppgifter

Tillväxt, teknik och miljö - Miljökuznetskurvans dynamik i Sverige 1870-2000

RUNAR BRÄNNLUND, nationalekonomiska institutionen, får 3,4 miljoner kr i fortsättningsanslag.
Mer information och kontaktuppgifter

Vadstenaklostret som handskriftsproducerande miljö – produktion, tradition och reception

LARS-ERIK EDLUND, nordiska språk, får 6 miljoner kronor i fortsättningsanslag.
Mer information och kontaktuppgifter

Välfärdsstatens politiska sociologi: institutioner, skiljelinjer, preferenser

STEFAN SVALLFORS, Sociologiska institutionen, får 5,2 miljoner kr i fortsättningsanslag.
Mer information och kontaktuppgifter

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja vetenskaplig forskning. Mer information: www.rj.se/.

Redaktör: Helena Vejbrink