"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-04-16

24 miljoner kronor för forskning om hållbar utveckling

NYHET Umeå universitet har tilldelats närmare 24 miljoner kronor för att forska om hållbar utveckling. Det är forskningsrådet Formas som ger stöd till åtta forskningsprojekt inom naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap.

De forskningsprojekt som har fått stöd finns inom Formas strategiska forskningsområden Samhällsvetenskaplig miljöforskning, Hållbar förvaltning av biologisk mångfald, Läkemedel i miljön samt Marin miljö. Två av forskningsprojekten fick över 5 miljoner kronor.

Jerker Fick vid kemiska insitutionen har fått 5,2 miljoner för att forska om riskerna med antibiotikarester i miljön. Christer Nordlund, institutionen för historiska studier har fått 5,7 miljoner för att ge biobränslen en historisk och kulturell belysning.

– Det är glädjande att Formas nu också satsar stort på humanistisk forskning, säger Christer Nordlund.

Projektet är ett resultat av ett målmedvetet samarbete inom vetenskaps-, teknik- och miljöstudier.

Följande projekt har beviljats medel:

En kemisk karta över alla läkemedel i Sverige

1 250 000 kr under tre år
Patrik Andersson, kemiska institutionen tel 090-786 52 66 eller patrik.andersson@chem.umu.se

Integrering av miljöfrågor: en flernivåstudie av bioenergi-policy

2 400 000 kr under tre år
Katarina Eckerberg, statsvetenskapliga institutionen tel 090-786 52 30 eller Katarina.Eckerberg@pol.umu.se Hållbar skötsel av hänglavar i kontinuitetsskogar

3 153 050 kr under tre år
Per-Anders Esseen, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap tel 090-786 55 23 eller Per-Anders.Esseen@emg.umu.se

Antibiotikas effekter på bakteriers resistensutveckling i den akvatiska miljön. Riskutvärdering av antibiotikarester i miljön

5 200 000 kr under tre år 
Jerker Fick, kemiska institutionen tel 090-786 9324 eller jerker.fick@chem.umu.se

Naturliga bildningsmekanismer, biologiska effekter och humannivåer av polybromerade dioxiner

2 077 700 kr under två år
Peter Haglund, kemiska institutionen 090-786 66 67 eller peter.haglund@chem.umu.se

Traditionell kunskap och bevarande av miljön Globala angelägenheter och lokal politik: samiska förvaltningsinitiativ i Vindelfjällens naturreservat

3 000 000 kr under tre år
Åsa Nordin, centrum för samisk forskning, tel 070-398 85 96 eller asa.nordin@cesam.umu.se

Framtidens drivmedel? Biobränslen i historisk och kulturell belysning

5 700 000 kr under tre år
Christer Nordlund, institutionen för historiska studier, tel 018-557085 eller christer.nordlund@histstud.umu.se

Antimykotikas förekomst och öde i miljön

1 160 000 kr under två år Mats Tysklind, kemiska institutionen 090-786 66 68 eller mats.tysklind@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman