"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-11-19

24 miljoner till forskning om hållbar utveckling

NYHET Umeå universitets forskare har i dag beviljats närmare 24 miljoner kronor i årets stora utdelning från forskningsrådet Formas. Nio forskare delar på miljonerna som är riktade till forskning om hållbar utveckling.

Idag beviljades 186 projekt forskningsbidrag vid Formas av totalt cirka 1260 inkomna ansökningar. Det ger en beviljandegrad på 11 procent, vilket är något lägre än förra året.

Stora bidrag på över tre miljoner kronor har tilldelats två forskare vid Umeå universitet: Hanna Söderström, kemiska institutionen, och Agneta Andersson, som är verksam vid Umeå marina forskningscentrum och institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Lista över projektbidrag som tilldelats forskare vid Umeå universitet (alfabetiskt efter mottagare):

Agneta Andersson, Umeå marina forskningscentrum och institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, ”Eutrofiering som selektionsfaktor för förekomst av predationsresistenta och potentiellt patogena bakterier”, totalt 3 236 000 kr

Sven Bergström, institutionen för molekylärbiologi, ”Fåglar och däggdjurs biologiska och ekologiska betydelse för spridning av Lymes borrelios”, totalt 2 942 750 kr

Per Gardeström, institutionen för fysiologisk botanik, ”Mitokondrier och bladsenescence”, totalt 2 064 000 kr

Roland Jansson, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, ”Kan restaurering bidra till att bevara den biologiska mångfalden hos ekosystem hotade av klimatförändringar?”, totalt 2 446 000 kr

Björn Malmqvist, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, ”Ett nytt synsätt på boreala strömvattenekosystem”, totalt 2 063 000 kr

Göran Sandberg, Umeå Plant Science Centre, ”Reglerar short root-genen hormonbalans och meristem aktivitet?”, totalt 2 674 000 kr

Jürgen Schleucher, institutionen för medicinsk kemi och biofysik, ”Ursprung och transformationsreaktioner av persistenta organiska föroreningar identifierat med isotopomerer”, totalt 2 250 000 kr

Hanna Söderström, kemiska institutionen, ”Det antivirala läkemedlet seltamivirs förekomst och öde i akvatiska miljöer och dess effekt på resistensutvecklingen hos influensa A virus”, totalt 5 900 000 kr

Kontaktuppgifter till forskarna kan hämtas via Umeå universitets personalkatalog.

Se även Formas hemsida.

Redaktör: Karin Wikman