"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-09-10

24 miljoner till forskning om tuberkulos och antibiotikaresistens

NYHET Fredrik Almqvist, professor i organisk kemi vid Umeå universitet, och hans amerikanska forskarkollega Christina Stallings erhåller 24 miljoner kronor från National Institutes of Health (NIH) för forskning om att bekämpa infektioner av den vanligaste typen av tuberkulosbakterier.

–Det är helt fantastiskt! Ett anslag av den här storleken gör verkligen skillnad och ger oss den uthållighet som är nödvändig för att följa upp våra tidigare forskningsresultat. Ett mervärde är så klart att det också knyter samman våra respektive lärosäten på ett värdefullt sätt och kanske öppnar det nya vägar för andra forskare att göra samma resa, säger Fredrik Almqvist, professor på Kemiska institutionen vid Umeå universitet.

Infektion av bakterien Mycobacterium tuberculosis orsakar cirka nio miljoner nya fall av tuberkulos, TB, och 1,5 miljoner tuberkulos-relaterade dödsfall varje år. Denna epidemi förvärras av ökningen av läkemedelsresistenta TB-fall, vilket gör det klart att vi behöver nya strategier för att bekämpa dessa infektioner.

Inom projektet planerar forskarna Fredrik Almqvist och Christina Stallings, School of Medicine, Washington University in St. Louis och gästforskare på Umeå Centre for Microbial Research vid Umeå universitet, att utveckla nya antimykobakteriella substanser som i kombination med befintlig antibiotika ska kunna användas vid behandling av både läkemedelskänslig och läkemedelsresistent TB.

– Vi har utvecklat substanser som gör tuberkulosbakterien Mycobacterium tuberculosis känslig mot immunresponser och vissa antibiotika. Vi ska forska vidare på vår upptäckt och särskilt angeläget är att den viktigaste antibiotikan mot TB, isoniazid, fungerar igen även mot isoniazidresistent TB. Vi har visat våra resultat på cellbaserade system (in vitro) och nu gör vi vidare mus-studier (in vivo) samtidigt som vi försöker utveckla ännu potentare toleransinhibitorer, som vi kallar våra molekyler, säger Fredrik Almqvist.

För studier riktade mot att exakt förstå verkningsmekanismen kommer forskarteamet att interagera med många viktiga instrumentplattformar både på Umeå universitet och i Stockholm.

–En utmaning med projektet är det faktum att TB växer väldigt långsamt och att dagens behandlingar är långa och omfattande. En "normal" TB-infektion behandlas i minimum sex månader och multiresistenta infektioner i två år. Våra "proof of concept"-studier kommer att ta tid och det är därför så oerhört viktigt att anslaget fördelas på fyra år med möjlighet till förlängning efter nya ansökningar.

Text: Ingrid Söderbergh

Om anslaget:

Anslagsgivare: National Institutes of Health, NIH, USA
Projekttitel: Chemical disarming of drug resistance in Mycobacterium tuberculosis
Anslag: 24 miljoner kronor fördelade på fyra år
Projektledare: Christina Stallings, School of Medicine, Washington University in St. Louis och gästforskare på Umeå Centre for Microbial Research vid Umeå universitet.
Fredrik Almqvist, Kemiska institutionen vid Umeå universitet.

Mer information om projektet

För mer information, kontakta gärna:

Fredrik Almqvist
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 25

 

Christina Stallings, Washington University/Umeå universitet
Stallings lab