"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-10-08

24 miljoner till missbruksforskning

NYHET Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har beviljat 24 miljoner kronor till ett tvärvetenskapligt forskningsprogram vid Umeå universitet. Syftet med programmet är att förbättra socialtjänstens insatser för individer med missbruksproblem.

Text: Eva Stoianov

– Jag är mycket tacksam för bidraget till vårt forskningsprogram "Effektivisering av social tjänsten genom forskning gällande systematisk uppföljning, utbildning ch tekniskt stöd". Genom det hoppas vi kunna hjälpa socialarbetare med ansvar för bedömning och uppföljning av klienters hjälpbehov, säger Lena Lundgren, professor i socialt arbete och programmets forskningsledare.

Forskningsprogrammet studerar hur socialarbetarnas kompetens utvecklas till följd av teknisk support och evidensbaserade metoder, som ligger till grund för bedömning och uppföljning av klienters hjälpbehov och i val av insats. Ambitionen med programmet är att fördjupa den enskilde socialarbetarens kompetens och ge ökad kunskap om missbruk och beroende som ett biopsykosocialt fenomen.

Forskningsprogrammet är ett samarbete mellan forskare vid Institutionen för socialt arbete och Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet, School of social work Denver University, yrkesverksamma socialarbetare, regionala utvecklingsenheter, Socialstyrelsen samt Råbe & Kobberstad, ett företag  med expertis i datahantering inom missbruksvården.

– Forskning för mig måste vara verklighetsförankrad och ha en tydlig påverkan på samhället. Det breda samarbete vi har i programmet behövs för att nå målet i vår forskning, att förbättra socialtjänstens insatser för klienter med missbruksproblem, säger Lena Lundgren.

Inom ramen för forskningsprogrammet som pågår 2020 till 2025 ges en fördjupningskurs som riktar sig till socialarbetare med ansvar för bedömning och uppföljning av insatser för klienter med missbruk.

Deltagande forskare:
Lena Lundgren (professor), Mojgan Padyab (docent), Ann-Sofie Grönlund (universitetsadjunkt ), Marcus Blom Nilsson (doktor), Robert Grahn (doktor): Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet
Lena Lundgren (professor), Margaret Murray (doktor): School of social work , Denver University, Denver, USA
Dennis McCarty (professor): School of Public Health, Oregon Health & Science University, Portland, USA
Mikael Sandlund (professor), Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet
Siv Nyström (doktor): Socialstyrelsen
Annika Nordström (doktor): Region Västerbotten

Programmets titel:
Effektivisering av social tjänsten genom forskning gällande systematisk uppföljning, utbildning och tekniskt stöd (eng. Education and Systematic Service Assessment through Technology and Research (ESTR) to improve the effectiveness of the Swedish Social Welfare System)

 

För mer information, kontakta gärna:

Ann-Sofie Grönlund
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 68