"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-11-07

24,5 miljoner till cancerforskning

NYHET Cancerfonden delar ut 24,5 miljoner kronor till forskare vid Umeå universitet under 2014. Av dem går 10,5 miljoner kronor till nya forskningsansökningar, en ökning med tre miljoner sedan föregående år.

– Det går bra för Umeå i år, säger professor Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd i en videointervju.

Cancerfonden gör i år en rekordutdelning på 355 miljoner kronor, vilket kan jämföras med fjolårets 339 miljoner. Tack vare gåvor från privatpersoner och företag kan fonden finansiera 450 forskningsprojekt om året. Störst andel av anslaget får Karolinska institutet, följt av universiteten i Lund, Göteborg och Uppsala. Umeå universitet intar en femteplacering.

Pengarna som fördelas till forskare vid Umeå universitet går till 15 nya forskningsprojekt. Dessutom får Anne Larsson Strömvall, Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning, ett anslag för så kallade forskarmånader.

Projektanslag

Alfabetisk lista över nya mottagare vid Umeå universitet. Kontaktuppgifter till forskarna finns i Umeå universitets personalkatalog.

Henrik Antti, kemiska institutionen

Metabolomik och kemometrisk bioinformatik för studier av cancer
800 000 kronor 2014, rekommenderat 800 000 kronor vardera för 2015 och 2016.

Thomas Asklund, institutionen för strålningsvetenskaper

Utveckling av tidiga prediktiva MR-och 18F-FLT-PET/CT biomarkörer för behandlingseffekt av maligna gliom och lungcancer.
500 000 kronor 2014, rekommenderat 500 000 kronor vardera för 2015 och 2016.

Tommy Bergenheim, institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap

Metabolomic profiling of malignant glioma
500 000 kronor 2014, rekommenderat 500 000 kronor vardera för 2015 och 2016.

Anders Bergh, institutionen för medicinsk biovetenskap, 1 000 000 kronor

Prostatacancer, studier av faktorer i tumörcellernas lokala miljö som kan användas för förbättrad diagnostik, prognostik och behandling
1 250 000 kronor 2014, rekommenderat 1 250 000 kronor vardera för 2015 och 2016.

Anders Byström, institutionen för molekylärbiologi

tRNA i cell cykel kontroll
800 000 kronor 2014, rekommenderat 800 000 kronor för 2015.

Leif Carlsson, Umeå Centrum för Molekylär Medicin

Fungerar Lhx2 både som tumörsupressorgen och onkogen i samverkan med andra gener under utvecklingen av olika organ?
600 000 kronor 2014, rekommenderat 600 000 kronor för 2015.

Andrei Chabes, institutionen för medicinsk kemi och biofysik

dNTPs and the development of cancer
1 000 000 kronor 2014, rekommenderat 1 000 000 kronor för vardera 2015 och 2016.

Håkan Hedman, institutionen för strålningsvetenskaper

Den kliniska betydelsen och molekylära funktionen av LRIG-proteiner i cancer
500 000 kronor 2014, rekommenderat 500 000 kronor vardera för 2015 och 2016.

Dan Hultmark, institutionen för molekylärbiologi

Drosophila as a genetic model for blood cell tumors
800 000 kronor 2014, rekommenderat 800 000 kronor för 2015.

Lucia Mincheva-Nilsson, institutionen för klinisk mikrobiologi

Exosom-medierade immunosuppressiva mekanismer vid ovarialcancer
500 000 kronor 2014, rekommenderat 500 000 kronor för 2015.

Tor Ny, institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Lokal förändring av plasminogen-nivåer som ny strategi för att behandla strål-inducerad dermatit.
800 000 kronor 2014, rekommenderat 800 000 kronor för vardera 2015 och 2016.

Göran Roos, institutionen för medicinsk biovetenskap

Telomerbiologi i normala och maligna celler
1 000 000 kronor 2014, rekommenderat 1 000 000 kronor för 2015.

Yuri Schwartz, institutionen för molekylärbiologi

Rekrytering av Polycomb-grupp repressorer till onkogenen Cyclin D2 som en modell för epigenetisk reglering av humana gener
500 000 kronor 2014, rekommenderat 500 000 kronor vardera för 2015 och 2016.

Pär Stattin, institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Prostate cancer prevalence in Sweden
600 000 kronor 2014, rekommenderat 600 000 kronor vardera för 2015 och 2016.

Pernilla Wikström

Biomarkörer för att bedöma prognos och förutsäga behandlingsrespons vid prostatacancer
600 000 kronor 2014, rekommenderat 600 000 kronor vardera för 2015 och 2016.

Forskarmånader

Anne Larsson Strömvall, Umeå centrum för funktionell hjärnavbildningOptimering av korrektioner för dynamisk PET för hybrid PET/MR-utrustning
4 månader 2014 och rekommenderat 2 månader 2015.

Redaktör: Karin Wikman