"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-11-06

24,6 miljoner till utbildningsvetenskap

NYHET Vetenskapsrådet har beviljat projektbidrag inom utbildningsvetenskap till fem forskare från Umeå universitet.

Enligt VR finns en stor bredd bland de beviljade projekten från förskola till högre utbildning, och med fokus på didaktik, värdefrågor, individens lärande, effektstudier, utbildningssystem, utbildningshistoria och professioner.

Forskning med relevans för skolans och förskolans utveckling dominerar och då framför allt projekt som fokuserar på grundskolan, men även gymnasieskolan och högre utbildning samt forskning avseende flera skolformer finns representerade, liksom informellt lärande. 

Nedan presenteras huvudsökande, projekttitel och beviljat anslag inom respektive område. Kontaktuppgifter till forskarna finns i Umeå universitet personalkatalog.

Isa Jahnke, tillämpad utbildningsvetenskap,
Design för digital didaktik – vilka designer av undervisningspraktiken stödjer djuplärande i samexisterande lärmiljöer? 5 379 000 kr för 2014-2015

Åsa Karlsson Sjögren, institutionen för idé- och samhällsstudier,
Segregation och integration. Genus, klass och medborgarskap i svenskt undervisningsväsende, ca 1800 – 1850, 5 625 000 kr för 2014-2016

Lars Lindblom, institutionen för idé- och samhällsstudier,
Likvärdighet i utbildning, 2 183 000 kr för 2014-2017

Eva Lindgren, institutionen för språkstudier,
Vilka dörrar kan språk öppna?, 5 017 000 kr för 2014-2016

Mikael Winberg, naturvetenskapernas och matematikens didaktik,
Kognition, kunskapssyn, intresse och miotivation i kemi: en jämförelse av elevernas utveckling över skolåren 5-10 i Sverige och Tyskland, 6 416 000 kr för 2014-2016.

Redaktör: Per Melander