"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-06-17

25 miljoner kronor till infektionsforskning

NYHET Mikael Elofsson, professor vid Umeå universitet, har fått ett anslag på 25 miljoner kronor av Stiftelsen för Strategisk Forskning. Forskningen kan i förlängningen resultera i alternativa läkemedel till antibiotika, något som kan minska risken för antibiotikaresistens.

– Antibiotikaresistens är en av de största utmaningarna för människors och djurs hälsa. Vi kommer att arbeta tvärvetenskapligt för att ta oss an denna utmaning, säger Mikael Elofsson, som är huvudsökande för projektet.

Forskarna ska undersöka molekylära mekanismer hos bakterien Pseudomonas aeruginosa för att ta reda på mer om hur den framkallar sjukdom. Bakterien orsakar mycket allvarliga infektioner hos personer med nedsatt immunförsvar, något som i förlängningen kan leda till exempelvis blodförgiftning och lunginflammation. För att infektera en värd använder bakterien sig av flera olika strategier och är dessutom resistent mot de flesta antibiotika som finns tillgängliga idag. En infektion är därför besvärlig att bli av med och kan i värsta fall leda till döden.

De strategier som Pseudomonas använder för att framkalla sjukdom är vanligt förekommande även hos andra bakterier. Resultaten kan därför komma till nytta för att utveckla läkemedel mot andra typer av sjukdomar.
– Vårt långsiktiga mål är identifiera och optimera små organiska molekyler som kan blockera den sjukdomsframkallande förmågan. Sådana blockerare kommer att utgöra basen för att utveckla nya hållbara läkemedel mot bakterier. Förhoppningen är att vår forskning kan bli en grund för läkemedel som har en låg risk för resistensutveckling, berättar Mikael Elofsson.

Medsökande till projektet är Åke Forsberg, professor vid Umeå universitet, och Herwig Schüler, gruppledare vid Karolinska Institutet. Forskningsprojektet, som heter ”Substanser för att studera och blockera bakteriell virulens”, tilldelas 25 miljoner kronor för fem år och är ett av nio projekt som beviljats medel via Stiftelsen för Strategisk Forsknings program ”Infektionsbiologi”. Stiftelsen konstaterar att de utvalda forskningsprojekten håller högsta internationella vetenskapliga standard.

Högupplöst porträttbild av Mikael Elofsson

För ytterligare information, kontakta gärna:

Mikael Elofsson, professor i organisk kemi, Umeå universitet Telefon: 070-616 9328
E-post: mikael.elofsson@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman