"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-12-08

2,5 miljoner till mångvetenskaplig idrottsforskning

NYHET Centrum för idrottsforskning har beslutat om årets fördelning för medel för forskning samt lönemedel till forskarstuderande och nydisputerade. 2,5 miljoner kronor går till projekt vid Umeå universitet.

Idrottsforskning inom fysiologi, medicin och botanik

Biomarkörer för att spåra autolog bloddopning i urin och plasma
Christer Malm, institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Kombinationen motorisk och mental träning:
Prestation och hjärnförändringar

Carl‐Johan Olsson, institutionen för integrativ medicinsk biologi

Skeletal muscle damage and repair.
Cellulära mekanismer till nybildning av sarkomer orsakat av excentriskt arbete

Lars‐Eric Thornell, institutionen för integrativ medicinsk biologi

Idrottsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap

Är fysisk aktivitet en förutsättning för god hälsoutveckling?
En longitudinell 35‐årig uppföljning av svenska ungdomar som 2008 fyllde 50 år

Ulrika Aasa, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Barns perspektiv på barnperspektiv inom idrotten
Inger Eliasson, institutionen för pedagogik

Motivation och personlighet relaterat till prestation och välbefinnande inom elitidrotten
Peter Hassmén, institutionen för psykologi

Idrottens tävlingsfostran.
Konkurrens, prestation och gemenskap inom svensk idrott 1965‐2005

Jonny Hjelm, institutionen för idé- och samhällsstudier

Funktionella effekter av bi‐ och unilateral träning på fotbollsprestation:
lateralitet, timing och transfer

Louise Rönnqvist, institutionen för psykologi

Idrottsforskning inom rehabilitering, ortopedi och traumatologi

Forskning kring kroniska smärttillstånd i senor
Håkan Alfredson, institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Vilken betydelse har lokalt producerade signalsubstanser för utvecklandet av kroniska smärttillstånd i senor (tendinopati/tendinos)?
Experimentella studier på odlade humana senceller

Patrik Danielson, institutionen för integrativ medicinsk biologi

Studier av nervsubstanser, deras receptorer, kväveoxid och TNFalfa vid idrotts‐ och motionsrelaterade skador i achilles‐ och patellarsena
Sture Forsgren, institutionen för integrativ medicinsk biologi

Betydelsen av fysisk aktivitet för utvecklandet av den maximala benmassan hos män med specifikt avseende på aktiverade signalsystem
Peter Nordström, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Neuromuskulära, mikrovaskulära samt morfologiska förändringar i muskulatur och omgivande fascia hos patienter med kroniskt kompartmentsyndrom
Per Stål, institutionen för integrativ medicinsk biologi

Lönemedel för forskarstuderande och nydisputerade med idrottsinriktning

Marius Sommer, institutionen för psykologi, Johan Lindholm, institutionen för juridik, och Carl-Johan Olsson, institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, får lönemedel för 2010.

Redaktör: Helena Vejbrink