"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-03-30

25 miljoner till stor studie om IT för äldre

NYHET Den europeiska befolkningen blir allt äldre och ensammare. Agnes-projektet är en europeisk studie som ska hjälpa äldre till ett självständigt och mer socialt liv genom IT. Studien leds av professor John Waterworth vid Institutionen för informatik vid Umeå universitet.

– Vårt mål är att bevisa att det med ny teknik går att ha ett socialt liv även som gammal. Det är inget som bara är unga förunnat. Användargränssnitt och användarvänlighet är mycket viktigt i studien. Vi tittar på alltifrån berörbara objekt som går att vrida eller stryka på med handen för att interagera, fysiska kognitiva spel liknande WII, blinkande lampor och kameror med ansiktsigenkänning som ska göra de äldre observanta på att någon vill ha kontakt med dem över nätet. Det kan till exempel vara ett barnbarn som vill spela spel eller kanske visa bilder för mormor eller farfar, säger professor John Waterworth.
Ett 60-tal äldre vårdtagare deltar från Sverige, Spanien och Grekland. De är alla fysiskt friska, några deltagare kan ha en begynnande demens och i behov av viss hjälp. Från Skellefteå kommun deltar tjugo äldre personer tillsammans med sina anhöriga.

Forskarteam leds från Umeå universitet

Agnes-projektet har tilldelats cirka 25 miljoner kronor under 2009–2012 av EU-kommissionens Ambient Assisted Living (AAL) Joint Programme. I Sverige koordineras AAL av Vinnova. I projektet ingår tio partners av IT-forskare, IT-företagare, vårdgivare och psykologer från Sverige, Spanien, Grekland, Österrike, Tyskland och Italien. Forskarteamet leds av professor John Waterworth vid Institutionen för informatik vid Umeå universitet.
Projektet ska utforma IT-lösningar med syfte att hjälpa testpersonerna att behålla sitt sociala nätverk för att kunna bo hemma längre. Detta förväntas ge dem ökad livskvalitet. Även kulturella skillnader mellan länderna ska studeras. Dels kommer en dator och webbkamera att användas men även teknik som mood-recognition som kan avläsa testpersonernas ansiktsmimik och kroppsrörelser för att tala om deras sinnestillstånd och dagliga fysiska aktivitet. Försöksgrupperna ska indelas i två grupper för att ta reda på om studien kan påvisa några skillnader socialt och i livskvalitet med eller utan IT-teknik.

Befolkningen blir allt äldre

Andelen européer över 80 år beräknas nå 6,3 procent av befolkningen år 2025 enligt siffror från Europeiska unionen. – Nya IT-lösningar och produkter för äldre kommer därför på sikt bli en mycket stark marknad. Länder som Japan och USA har samma problematik som vi och är i stort behov av liknande lösningar.
Tre Europeiska IT- företag ingår i studien; Can Controls, Tyskland som utvecklar program och kamera för ansiktsigenkänning, Modern Families, Österrike utvecklar sociala webbplattformar liknande ”facebook” där användare och dess anhöriga kan interagera, samt ONDA Communication, Italien utvecklar och leder arbetet med en kommersialiseringsplan för projektets resultat.

Läs mer om Agnes-projektet och dess samarbetspartners 

För mer information:

Professor John Waterworth (talar engelska)Institutionen för Informatik, Umeå universitetTelefon: 090-786 67 31
E-post: jwworth@informatik.umu.se

Kontakt Skellefteå kommun:

Louise LundholmKvalitetsledare, Social kontoretSkellefteå kommunMobil: 073-060 41 33
E-post: louise.lundholm@skelleftea.se

Redaktör: Ingela Hjulfors Berg