"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-06-30

2,5 miljoner till utvärdering av nya reningstekniker för avloppsvatten

NYHET Forskare från Umeå universitet, KTH, Uppsala universitet och Göteborgs Universitet får stöd av regeringens satsning på bättre och mer avancerad rening av avloppsvatten med avseende på läkemedelsrester. Havs- och vattenmyndigheten presenterade förra veckan de sex projekt som får stöd.

Riskbilden vi har i dag av utsläpp av läkemedelsrester från reningsverk och deras effekter på miljön är till största delen uppbyggd på laboratoriestudier och det råder en stor brist på fältstudier som tydligt ställer miljöeffekter i relation till avloppsvattenexponering.

Jerker Fick, forskare vid kemiska institutionen, ska nu tillsammans med sina kollegor studera läkemedelsutsläpp och reningsmöjligheter i stor skala vid Knivstas reningsverk.

– Vi är mycket glada över att ha tilldelats över två miljoner till vårt projekt. Det blir spännande att genomföra analyser i verkliga förhållanden i ett reningsverk, säger Jerker Fick, som leder studien.

Forskargruppen kommer att följa upp reduktionen av läkemedelsrester i reningsverkets avloppsvatten och planerar även att studera effektbilden i miljön med status före, under och efter ozonbehandling. Med ozon bryts föroreningar ned genom kraftig kemisk oxidation.

– Vi vill få mer kunskap om hur man i storskalig avloppsbehandling kan optimera resurserna och vi kommer att ge rekommendationer för en bred implementering av läkemedelsreduktion i avloppsreningsverk i hela Sverige.

Läkemedelsutsläpp från reningsverk och deras effekter på miljön är ett stort forskningsområde vid Umeå universitet och forskarna har lång erfarenhet inom fältet. Exempel på miljöeffekter av läkemedel i avloppsvatten är störningar av fiskars reproduktionsförmåga när de utsätts för östrogena ämnen. Umeåforskarna har också visat att beteendet hos fiskar påverkas i vatten som innehåller psykofarmaka av koncentrationer motsvarande de som finns i vattendrag i tätbefolkade områden i Sverige. Dessa forskningsresultat, publicerade i den ansedda tidskriften Science, har fått stor uppmärksamhet både i USA och i Europa.

Fakta om anslaget:

Utlysning: Havs- och vattenmyndigheten
Projekt: ”Utvärdering av avancerad rening av avloppsvatten i fullskala, Knivsta reningsverk”
Beviljat anslag: 2 482 250 kronor
Huvudsökande: Jerker Fick, forskare, kemiska institutionen, Umeå universitet
Medsökande: Berndt Björlenius, forskare, KTH, Joakim Larson, professor, Göteborgs universitet, Leif Norrgren, professor Uppsala universitet

Pressmeddelande från Havs- och vattenmyndigheten

För mer information, kontakta gärna:

Jerker Fick, forskare, kemiska institutionen, Umeå universitetTelefon: 090-786 9324, 070-261 65 56
E-post: jerker.fick@chem.umu.se

Högupplöst porträttfoto

Redaktör: Ingrid Söderbergh