"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-12-04

26,5 miljoner kronor till Umeå universitet

NYHET Sju forskare vid Umeå universitet får dela på cirka 26,5 miljoner kronor från Forskningsrådet Formas. De beviljade forskningsprojekten handlar om harpest, skogsskötsel, renbete, skogliga risker, nordisk fauna och anpassning av arter.

Söktrycket till Formas årliga öppna utlysning var återigen högt, och forskningsrådet fick ta emot cirka 1 300 ansökningar. Av dessa får omkring 150 forskningsprojekt mer än 600 miljoner för åren 2012–2016.

Sju av projekten finns vid Umeå universitet, och tillsammans får Umeå-forskarna 26,5 miljoner kronor. Det innebär att universitetet sammanlagt får mer än dubbelt så mycket i anslag jämfört med ifjol.

Beviljade forskningsprojekt vid Umeå universitet:

Folmer Bokma vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap får 2 697 000 kronor för forskningsprojektet ”Varför anpassar sig inte arter?”.
Kontaktuppgifter

Åke Brännström vid institutionen för matematik och matematisk statistik får 4 257 999 kronor för projektet ”Framtidens precisionsskogsbruk: förbättrad skogsskötsel genom gallring optimerad på trädnivå”.
Kontaktuppgifter

Louise Eriksson vid institutionen för geografi och ekonomisk historia får 4 200 000 kronor för projektet ”Sociala perspektiv på skogliga risker - Hantering av gamla och nya risker i en föränderlig samhällelig kontext”.
E-post

Dolly Jörgensen vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap får 2 427 000 kronor för projektet ”Återkomsten av inhemsk nordic fauna”.
Kontaktuppgifter

Jan Karlsson vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap får 4 122 000 kronor för projektet ”Effekter av skogsbruk på utsläpp av växthusgaser från boreala inlandsvatten”.
Kontaktuppgifter

Johan Olofsson vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap får 3 821 000 kronor för projektet ”Kan renar öka sommarbetesmarkernas produktivitet? Renvallar, gränsstängsel och samebyar som storskaliga långtidsexperiment.”.
Kontaktuppgifter

Anders Sjöstedt vid institutionen för klinisk mikrobiologi/klinisk bakteriologi får 4 926 000 kronor för projektet ”En modell för att förutsäga tularemiutbrott och relevans av klimatförändringar för framtida utbrott”.
Kontaktuppgifter

Läs mer om Formas utlysning

Redaktör: Camilla Nilsson